Kurzy a semináře

Seminář Návrh měřicích a řídicích systémů v prostředí LabVIEW a jejich HIL testování v prostředí Veristand

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)
Ing. Jiří Keprt, Ph.D. (National Instruments)

Datum akce: 
Pátek, 8. Duben 2011 - 9:00 - 17:00

Moderní měřicí a řídicí systémy jsou v dnešní době stále více kombinací HW a SW, vznikají tzv. virtuální systémy, mluvíme někdy též o virtuální instrumentaci. Uživatel si může s pomocí univerzálního hardware (např. vstup-výstupních modulů) a odpovídajícího software vytvářet přístroje a měřicí systémy s přesně definovanými vlastnostmi a není tak omezen jako dřív pouze na funkce, implementované  výrobcem konkrétního přístroje. Za předpokladu, že metrologické nároky na HW se nezvyšují,  je změna funkčních vlastností systému řešena obvykle pouze na úrovni změny SW, tzn. bez dalších dodatečných nákladů.

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi návrhu řídích systémů v grafickém  vývojovém prostředí LabVIEW. Popsána bude celá cesta od modelování, simulace, návrhu modelu regulátoru, možností spouštění v HW s Real-Time  operačním systémem a následně i testování systému pomoci HIL (Hardware In the Loop). 

Seminář Fotovoltaické systémy

Lektor: 

prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Petr Wolf (Sunnywatt CZ, s.r.o.)
Ing. Kamil Staněk (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 15. Duben 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na problematiku ekologických zdrojů energie, zejména fotovoltaických systémů.Budou diskutovány základní technologie a součásti fotovoltaických systémů, ale i otázky legislativních podmínek jejich provozu a architektonického a stavebního řešení jejich umístění v budovách.

Seminář "Time management"

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Pátek, 1. Duben 2011 - 8:30 - 16:30

Cílem semináře je dát účastníkům praktické rady k plánování a organizování vlastního času. Možné zlepšení bude navrženo na základě  analýzy časového snímku – bude tedy výhodou, pokud každý účastník přijde s časovým snímkem svého typického pracovního dne. Účastníci se naučí stanovovat priority v pracovní i soukromé oblasti a  seznámí se s plánovacími metodami a pomůckami.

Seminář Adaptivní LQ regulátory

Lektor: 

 Ing. Josef Böhm, CSc. (ÚTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 29. Duben 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na jednu skupinu adaptivních regulátorů, které jsou založeny na explicitním odhadování řízeného modelu s následnou syntézou optimálního regulátoru. Bude nastíněn teoretický přístup k problematice adaptivního řízení a z něj vyplývající praktické úlohy identifikace a návrhu řídícího zákona.

Kurz Účetnictví a daně

Lektor: 

 Ing. Jiří Vrba (AUDITIA, s.r.o.)

Datum akce: 
Pátek, 18. Březen 2011 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 25. Březen 2011 - 9:00 - 17:00

Dvoudenní kurz je zaměřen na základní přehled pravidel účetnictví a daňové soustavy. Pozornost bude věnována zejména jednotlivým druhům daní, procesním pravidlům daňové soustavy a aktuální legislativě v oblasti daňové soustavy.

Seminář Robustné PID-regulátory s obmedzeniami

Lektor: 

prof. Ing. Mikuláš Huba, Ph.D. (STU Bratislava)
Ing. Peter Ťapák, Ph.D. (STU Bratislava)

Datum akce: 
Pátek, 11. Březen 2011 - 9:00 - 17:00

Cieľom tohto seminára je ukázať, že problémy PID regulátorov s obmedzeniami možno relatívne jednoducho riešiť rozvojom štruktúr, ktoré majú korene v spätnoväzbových riešeniach známych z ranných období pneumatických a analógových elektronických regulátorov bez explicitného integrátora. Nové štruktúry umožňujú skĺbiť tradičnú lineárnu teóriu PID regulátorov s viacerými štruktúrami osvedčenými z praxe (ako napr. Smithov prediktor), ktoré stáli zatiaľ mimo nej. Inflácii optimálnych nastavení regulátorov sa nový prístup vyhýba modulárnym systémom riešení navrhnutých zovšeobecnenou metódou zadávania pólov, ktorá umožňuje jednoducho modifikovať riešenia od plne lineárnych až po časovo optimálne.

Seminář Dynamika robotických systémů

Lektor: 

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (ČVUT v Praze) 

Datum akce: 
Pátek, 25. Únor 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na dynamický popis robotických systémů a řešení úloh dynamiky robotů.

Seminář Kinematika robotických systémů

Lektor: 

 prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 18. Únor 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na kinematický popis robotických systémů a řešení úloh kinematiky robotů numerickými a analytickými metodami.

Kurz Statistická analýza jednorozměrných dat

Lektor: 

 Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. (Univerzita Pardubice, Pardubice)

Datum akce: 
Pondělí, 31. Leden 2011 - 8:30 - Středa, 2. Únor 2011 - 16:30
Datum akce: 
Pátek, 4. Únor 2011 - 8:30 - 16:30
Datum akce: 
Pátek, 25. Únor 2011 - 8:30 - 16:30

Cílem týdenního kurzu je seznámit účastníky se základními metodami statistické analýzy jednorozměrných dat. Budou postupně probrány základy metrologie (chyby, nejistoty), metody analýzy jednorozměrných dat, metody analýzy rozptylu, lineární a nelineární regresní modely, metody lineární a nelineární kalibrace, korelační modely. Kurz bude probíhat praktickou formou v PC učebně, teoretický výklad bude doprovázen řešením příkladů vztahujících se k jednotlivým probíraným tématům.

Seminář "Od nestíhání ke stíhání"

Lektor: 

 Ing. Martin Hájek, CSc. (vedeme.cz, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 14. Leden 2011 - 9:00 - 17:00

Pokud se častěji přistihnete říkat „nemám čas“, nevíte, kam dřív skočit, pak tento jednodenní seminář je právě pro Vás. Na tomto semináři se naučíte zásadním prvkům, které se týkají vedení sebe sama. Proč? Protože to patrně neumíte a je dobré to umět. Nemít čas, nevědět kam dřív skočit, stress a chvat, může být až chorobou, dokonce chorobou nakažlivou, kterou je třeba léčit. Teď hned. A ne až tehdy, až na to náhodou někdy budete mít čas.

Syndikovat obsah