Kurzy a semináře

Kurz Práce v systému LaTeX pro mírně pokročilé

Lektor: 

 Ing. Pavel Haluza (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Úterý, 31. Leden 2012 - 9:00 - Středa, 1. Únor 2012 - 17:00

Dvoudenní kurz bude zaměřen na pokročilejší použití typografického systému LaTeX. Pozornost bude věnována zejména problematice tvorby grafiky a úpravy formátování dokumentu. Řešena bude i možnost využití LaTeXu pro tvorbu prezentací. 

Pro účast v kurzu je předpokládána alespoň základní znalost sazby dokumentů v systému LaTeX.

 

Seminář Vizualizace dynamických systémů v prostředí virtuální reality

Lektor: 

 ing. Jan Daněk (Humusoft)

Datum akce: 
Pátek, 20. Leden 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je uvést účastníky do problematiky pokročilé vizualizace dynamických systémů. Vizualizace dynamických systémů je multi-disciplinárním oborem na pomezí řídicí techniky a počítačové grafiky. Pro odborníky v oblasti teorie řízení a inženýry existuje jistá bariéra při využití možností současných vizualizačních nástrojů. (Podobně existuje bariéra na straně grafiků a umělecké obce, kdy vizualizace realistického chování mnoha snadno popsatelných dynamických systémů je nejčastěji prováděna pracnými a primitivními interpolacemi pohybu jejich součástí.) Kromě vizualizace samotné přináší obousměrné spojení dynamických modelů soustav s prostředím virtuální reality celou řadu dalších zajímavých možností – možnost tvorby netradičních uživatelských rozhraní, modelování virtuálních haptických a telematických systémů, apod. Účastníci semináře se přehlednou formou seznámí s těmito možnostmi, na několika praktických příkladech si budou moci vyzkoušet vizualizaci systémů v prostředí MATLAB / Simulink / Simulink 3D Animation. 

Seminář Moderní mikropočítače a jejich nasazení v aplikacích s elektrickými pohony a spínanými zdroji

Lektor: 

 Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče)

Datum akce: 
Pátek, 16. Prosinec 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář zaměřený na použití moderních mikropočítačů v širokém spektru aplikací zahrnujících elektrické pohony a spínané zdroje během jednoho dne ukáže na praktických příkladech trendy, kterými se moderní aplikace ubírají. Součástí semináře budou i praktické zkušenosti s vývojem některých aplikací, s nároky kladenými na jejich testování a procesem uvedení do masové produkce.

 

Seminář Leadership – vedení spolupracovníků

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Pátek, 9. Prosinec 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je dát účastníkům praktické rady k plánování a výběru spolupracovníků do týmu. Bude objasněno jak postupovat při jejich zaškolení, motivaci, delegování úkolů a kontrole. Účastníci se naučí rozlišovat a používat různé styly vedení.

Seminář Základy piezoelektřiny pro aplikace

Lektor: 

 Doc. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D. (Technická univerzita Liberec)

Datum akce: 
Pátek, 2. Prosinec 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na základní znalosti fyzikálních vlastností a principů v piezoelektřině, pyroelektřině a feroelektřině, potřebných k aplikaci piezoelektrických materiálů v rezonátorech a aktuátorech.

Seminář Koherentní demodulace a její využití v měřicí technice

Lektor: 

 Prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (ČVUT Praha)

Datum akce: 
Pátek, 18. Listopad 2011 - 9:00 - 17:00

V měřicí technice jsou velmi rozšířené obvody pro zpracování měřicích signálů - koherentní demodulátory, známé spíše pod označením synchronní detektory, fázově citlivé detektory, cize řízené usměrňovače, lock-in zesilovače (LIA). Dovolují určit amplitudu a fázi signálu, a to i v případech signálu s amplitudou ležící hluboko pod úrovní rušení. Podmínkou jejich správné funkce je koherence vstupního a referenčního signálu. Jejich funkce je většinou demonstrována na silně zjednodušeném modelu, zdaleka nevystihujícím jejich podstatu, možné aplikace a případná omezení. V průběhu semináře bude ukázán jejich hlubší teoretický základ založený na metodách odhadu parametrů signálu, jejich přístrojová realizace a typické aplikace. 

Seminář From Industrial to Cloud Robots

Lektor: 

em. o.Univ.Prof. Dr.techn.Dr.hc.mult. Peter Kopacek (Vienna University of Technology, Intelligent Handling and Robotics)

Datum akce: 
Pátek, 25. Listopad 2011 - 9:00 - 17:00

 

Robotics is a very fast growing field especially in the last years. In the late seventies the first industrial applications of stationary unintelligent industrial robots were realised. Begin of the 90`s a new generation of mobile, intelligent, cooperative robots grows up. This new generation opens new applications areas like in construction, in agriculture, in the food industry, in the household, for medical and rehabilitation applications, in the entertainment industry as well as for leisure and hobby. Current developing trends are humanoid robots and robots supporting the human in everyday life. Other intensive research areas are cooperative robots, bio inspired robots, ubiquitous robots and cloud robots. In this lecture a practical, industrial oriented overview on these categories of robots, will be given and illustrated by realised examples.

Seminář Vedení porad

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Pátek, 11. Listopad 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je naučit účastníky efektivně vést základní druhy porad. Vedení porad je jedním z nejobtížnějších úkolů. Účastníci se seznámí s typy porad, se strukturou porad, se zvládáním obtížných situací na poradách. Zvláštní pozornost bude věnována moderaci workshopů a využití moderních moderačních technik.

Kurz Použití mikroprocesorů pro řízení pohonů s BLDC motory

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

 

Datum akce: 
Čtvrtek, 10. Listopad 2011 - 9:00 - Pátek, 11. Listopad 2011 - 17:00

Dvoudenní kurz bude orientován na problematiku řízení elektrických pohonů se zaměřením na BLDC motory (bezkartáčové elektronicky komutované motory). Cílem semináře bude shrnutí základů teorie řízení BLDC motorů, na které se bude dále navazovat v tomto semináři. Převážná část semináře bude věnována aplikační části zaměřené na praktické programovaní řídicí struktury BLDC pohonu s otáčkovou zpětnou vazbou. Náplň semináře předpokládá znalosti z oblasti mikroprocesorů a jejich programování, základní znalosti principů řízení BLDC motorů a terminologi řízení elektrických pohonů, znalost jazyka C, případně absolvování kurzů "Mikroprocesorová technika v embedded systémech" a "Mikroprocesorová technika v aplikacích řízení elektrických pohonů".

Seminář Přesné měření délek pomocí laserové interferometrie

Lektor: 

Ing. Ondřej Číp, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)

Datum akce: 
Pátek, 14. Říjen 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář seznamuje posluchače s principy měření délek pomocí interference laserového světla. Posluchači získají představu o současné metrologii délky, která je založena na koherentním záření laserů. Seminář dále osvětluje pojmy z oblasti polarizace světelných vln a seznamuje s funkcí optických komponent, které jsou využívány pro stavbu laserových interferometrů. Pozornost je dále věnována veličinám a jevům, které ovlivňují přesnost měření délky pomocí interferometrů, tj. index lomu měřicího prostředí, teplota optických komponent a atmosférický tlak, který na měřené objekty působí. Důležitou částí semináře je popis detekčních technik, které se pro laserové interferometry využívají, včetně kompenzace nelinearity stupnice. Nechybí ani vysvětlení a popis tradičních měřicích sestav laserových interferometrů, které se používají pro 1-D, 2-D a 3-D odměřování. Rovněž se seminář orientuje na vysvětlení pojmu tzv. metrologické návaznosti a součástí je i popis převodu definice jednotky „jeden metr“ na mechanický normál délky, tzv. koncovou měrku. Popis měřicích aparatur pro kontrolu délky koncové měrky je taktéž součástí semináře. Závěr semináře je zaměřen na představení souboru komparačních interferometrů (tzv. nanokomparátorů), které byly na pracovišti ÚPT v posledních letech vyvinuty pro potřeby kalibrací délkových snímačů. Taktéž v rámci semináře posluchači absolvují exkurzi do laserových laboratoří pracoviště ÚPT.

Syndikovat obsah