Kurzy a semináře

Seminář Matematické základy teorie a aplikací nelineárních dynamických systémů

Lektor: 

 Doc. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR)

Datum akce: 
Pátek, 30. Duben 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na matematické základy vybraných částí teorie nelineárních dynamických systémů se spojitým časem. Pozornost bude věnována zejména problematice exaktní zpětnovazební linearizace a nelineární rekonstrukce. Budou rovněž diskutovány možnosti aplikace popisovaného matematického aparátu v úlohách automatického řízení.

Seminář Moderní metody měření

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)
Ing. Jiří Keprt, Ph.D. (National Instruments)

Datum akce: 
Pátek, 12. Únor 2010 - 9:00 - 17:00

Moderní měřicí systémy jsou v dnešní době stále více kombinací HW a SW, vznikají tzv. virtuální měřicí systémy, mluvíme někdy též o virtuální instrumentaci. Uživatel si může s pomocí univerzálního hardware (např. vstup-výstupních modulů) a odpovídajícího software vytvářet přístroje a měřicí systémy s přesně definovanými vlastnostmi a není tak omezen jako dřív pouze na funkce, implementované  výrobcem konkrétního přístroje. Za předpokladu, že metrologické nároky na HW se nezvyšují,  je změna funkčních vlastností systému řešena obvykle pouze na úrovni změny SW, tzn. bez dalších dodatečných nákladů.

Cílem semináře je podat přehled aktuálních trendů v této bouřlivě se rozvíjející oblasti, zejména s ohledem na zpracování signálu ze snímačů, zpracování obrazu, měření a generování vf signálů, robotiku. 

Seminář Agent Technology and its Applications

Lektor: 

doc. dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc. (ČVUT v Praze)
Ing. Michal Jakob, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Mgr. Peter Novák (ČVUT v Praze)
Ing. Martin Rehák, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Ing. David Šišlák (ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Vokřínek (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pondělí, 22. Březen 2010 - 9:00 - 17:00

The seminar will introduce the topic of autonomous agents and multi-agent systems, which are becoming more and more important in our increasingly interconnected world. Multi-agent systems are generally accepted as valuable tools for designing and building distributed dynamical systems, by using several and often many interacting agents, possibly including humans. In the morning part of the seminar will cover theoretical and technological aspects of agent-based systems with the emphasis on languages, platforms and methods for effectively implementing such systems. We will also discuss the agent-based approach to building model of complex real-world systems. In the second part of the seminar, the general techniques will be illustrated on several concrete application domains where the agent-based approach has already been successfully employed. Applications in air traffic control, network security monitoring and production planning will be presented.

Seminář Replikátorová a adaptivní dynamika

Lektor: 

Doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (Masarykova univerzita)

Datum akce: 
Úterý, 2. Únor 2010 - 9:00 - 17:00

Spojení teorie her a dynamických systémů se ukázalo jako velice produktivní. V současnosti je aplikováno na jakékoliv konflikty s neúplnou nebo žádnou informací; umožňuje porozumět nebo alespoň získat jistý vhled do chování komplikovaných nebo komplexních systémů. Nachází použití nejen v evoluční biologii ale také v ekonomii, psychologii, teorii rozhodování. Mohlo by inspirovat i teorii řízení, robotiku, umělou inteligenci a další obory technické praxe.

Účelem semináře je představit uvedenou teorii a stimulovat diskusi o její využitelnosti zejména v technice.

Kurz Metody řízení projektů - cesta k efektivitě a úspěchu

Lektor: 

Ing. Jan Doležal (PM Consulting s.r.o.) 27.01.2010
Ing. Jaroslav Lepka (Freescale polovodiče, s.r.o.) 26.02.2010
 

Datum akce: 
Středa, 27. Leden 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 26. Únor 2010 - 9:00 - 17:00

Téměř každý, kdo pracoval na nějakém projektu, se někdy dostal do situace, kterou bylo velmi obtížné řešit. Určitě znáte některou z následujících situací:

 • Časové plnění projektových cílů se výrazně liší od plánu, projekt nabírá zpoždění a prodražuje se.
 • Zákazník vyžaduje změnu funkčnosti systému, ale je obtížné zjistit, kde všude se změna musí promítnout.
 • Existuje implementovaná funkčnost, ale nikdo neví, jaký zákaznický požadavek realizuje a proč tam vůbec je.
 • Testeři chtějí specifikovat testy, ale nevědí, jaké informace k tomu mají využít.
 • Výsledek projektu zákazník nechce akceptovat s tvrzením, že neodpovídá zadání projektu.
 • Je třeba zjistit, zda a jak jsou zapracovány všechny zákaznické požadavky, ale je to značně obtížné.
 • Zákazníci by rádi věděli, které z jejich požadavků prošly systémovými testy, ale nevědí, jak to zjistit.

Pokud vám některá z uvedených nebo obdobných situací připadá povědomá, pokud jste se v ní osobně ocitli a už ji nechcete opakovat, anebo pokud vás jen zajímá, co dělat, abyste se do takovéto situace nedostali, neváhejte a zúčastněte se semináře.

Kurz Základy práva a ochrany duševního vlastnictví

Lektor: 

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) 12.3. a 19.3.2010
Ing. Miloslav Macho, CSc.  (Vojenský technický ústav ochrany, Brno) 26.3.2010

Datum akce: 
Pátek, 12. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 19. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 26. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
 
Obsahem kurzu je seznámení pracovníků výzkumu a vývoje s problematikou základů práva, smluvních vztahů a především právními aspekty ochrany duševního vlastnictví. V rámci kurzu bude rovněž diskutována problematika praktických postupů pro zajiště ochrany výsledků výzkumu a vývoje v podobě patentů, užitných a průmyslových vzorů.
 

Seminář Vybrané partie z teorie automatického řízení lineárních systémů

Lektor: 

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c. (ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Cigler (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Čtvrtek, 14. Leden 2010 - 9:00 - 17:00

Celodenní seminář bude veden předním odborníkem v oblasti algebraické teorie řízení. Seminář bude zaměřen zejména na následující otázky:

 • Vývoj oboru automatického řízení
 • Metoda polynomiálních rovnic v teorii automatického řízení
 • Parametrizace všech stabilizujících regulátorů
 • Kvadraticky optimální systémy s předepsanými póly
 • Je konečný počet kroků regulace kvadraticky optimální?

Syndikovat obsah