Kurzy a semináře

Seminář Replikátorová a adaptivní dynamika

Lektor: 

Doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (Masarykova univerzita)

Datum akce: 
Úterý, 2. Únor 2010 - 9:00 - 17:00

Spojení teorie her a dynamických systémů se ukázalo jako velice produktivní. V současnosti je aplikováno na jakékoliv konflikty s neúplnou nebo žádnou informací; umožňuje porozumět nebo alespoň získat jistý vhled do chování komplikovaných nebo komplexních systémů. Nachází použití nejen v evoluční biologii ale také v ekonomii, psychologii, teorii rozhodování. Mohlo by inspirovat i teorii řízení, robotiku, umělou inteligenci a další obory technické praxe.

Účelem semináře je představit uvedenou teorii a stimulovat diskusi o její využitelnosti zejména v technice.

Kurz Metody řízení projektů - cesta k efektivitě a úspěchu

Lektor: 

Ing. Jan Doležal (PM Consulting s.r.o.) 27.01.2010
Ing. Jaroslav Lepka (Freescale polovodiče, s.r.o.) 26.02.2010
 

Datum akce: 
Středa, 27. Leden 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 26. Únor 2010 - 9:00 - 17:00

Téměř každý, kdo pracoval na nějakém projektu, se někdy dostal do situace, kterou bylo velmi obtížné řešit. Určitě znáte některou z následujících situací:

 • Časové plnění projektových cílů se výrazně liší od plánu, projekt nabírá zpoždění a prodražuje se.
 • Zákazník vyžaduje změnu funkčnosti systému, ale je obtížné zjistit, kde všude se změna musí promítnout.
 • Existuje implementovaná funkčnost, ale nikdo neví, jaký zákaznický požadavek realizuje a proč tam vůbec je.
 • Testeři chtějí specifikovat testy, ale nevědí, jaké informace k tomu mají využít.
 • Výsledek projektu zákazník nechce akceptovat s tvrzením, že neodpovídá zadání projektu.
 • Je třeba zjistit, zda a jak jsou zapracovány všechny zákaznické požadavky, ale je to značně obtížné.
 • Zákazníci by rádi věděli, které z jejich požadavků prošly systémovými testy, ale nevědí, jak to zjistit.

Pokud vám některá z uvedených nebo obdobných situací připadá povědomá, pokud jste se v ní osobně ocitli a už ji nechcete opakovat, anebo pokud vás jen zajímá, co dělat, abyste se do takovéto situace nedostali, neváhejte a zúčastněte se semináře.

Kurz Základy práva a ochrany duševního vlastnictví

Lektor: 

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) 12.3. a 19.3.2010
Ing. Miloslav Macho, CSc.  (Vojenský technický ústav ochrany, Brno) 26.3.2010

Datum akce: 
Pátek, 12. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 19. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 26. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
 
Obsahem kurzu je seznámení pracovníků výzkumu a vývoje s problematikou základů práva, smluvních vztahů a především právními aspekty ochrany duševního vlastnictví. V rámci kurzu bude rovněž diskutována problematika praktických postupů pro zajiště ochrany výsledků výzkumu a vývoje v podobě patentů, užitných a průmyslových vzorů.
 

Seminář Vybrané partie z teorie automatického řízení lineárních systémů

Lektor: 

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c. (ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Cigler (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Čtvrtek, 14. Leden 2010 - 9:00 - 17:00

Celodenní seminář bude veden předním odborníkem v oblasti algebraické teorie řízení. Seminář bude zaměřen zejména na následující otázky:

 • Vývoj oboru automatického řízení
 • Metoda polynomiálních rovnic v teorii automatického řízení
 • Parametrizace všech stabilizujících regulátorů
 • Kvadraticky optimální systémy s předepsanými póly
 • Je konečný počet kroků regulace kvadraticky optimální?

Syndikovat obsah