Kurzy a semináře

Seminář Automatické řízení a biosystémy

Lektor: 

prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (UTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 4. Prosinec 2015 - 9:30 - 11:30

Metody teorie automatického řízení se již prosadily, a dále se prosazují, v řadě oborů, a to jak v přímých aplikacích, tak i v aplikačně motivovaném základním výzkumu. Mezi nejvýznamnější takové obory nepochybně patří biologie a biotechnologie. Studium biosystémů pomocí metod teorie systémů, technické kybernetiky a automatického řízení je tak rozsáhlé, že jeho, byť i částečný přehled, nemůže být realistickým cílem jednorázového kurzu. Proto se tento seminář zaměří na tři zajímavé případy, kterými se přednášející v posledních letech zabýval. Tento výběr je zajímavý jak pro odborníky z oblasti teorie systémů, tak i z oblasti biologie a biotechnologie. 

Seminář Data Management pro měřicí systémy

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)

Datum akce: 
Středa, 2. Prosinec 2015 - 13:00 - 15:00

Seminář zaměřený na téma tzv. Data Managementu, tzn na možnosti ukládání a zprávy naměřených hodnot, vyhledávání hodnot, které nas zajímají pro kvantifikaci a hodnocení kvality experimentů a samozřejmě nebude chybět ani samotná tvorba reportů.

Seminář Moderní technologie pro automobilový průmysl a měřicí techniku

Lektor: 

ing. Michal Fuchs, Ph.D. (Freescale Polovodiče Česká republika)
ing. Martin Mienkina, Ph.D. (Freescale Polovodiče Česká republika)

Datum akce: 
Pátek, 23. Říjen 2015 - 9:00 - 11:30

Seminář bude zaměřen na vybraná témata z moderních technologií embedded systémů. Účastníci se seznámí zejména s

  • Ethernet jako progresivní sběrnice v automobilovém průmyslu - V automobilovém průmyslu se pro komunikaci uvnitř vozu používají specifické komunikační protokoly. Stejně jako v letectví i zde musí být komunikace spolehlivá, často deterministická, případně s přidaným redundantním kanálem. Dnes nejrozšířenější sběrnice CAN, LIN, FlexRay a MOST s rostoucími požadavky na přenosovou rychlost zastarávají a i s ohledem na jejich nejednotnost automobilky hledají vhodné nástupce. Až vývoj nových fyzických vrstev a technologií v posledních několika letech umožnil považovat Ethernet za možného seriózního nástupce. A právě tyto technologie, jako jsou UTSP (BroadR-Reach), EtherCat, Deterministic Ethernet a AVB, přiblíží tato přednáška.

  • KINETIS M – Mikrořadiče pro měřicí techniku - Kinetis-M mikrořadiče jsou zapouzdřeny s blokem pro měření analogových signálů. Tento analogový blok obsahuje 24bitové převodníky konstrukce sigma delta, programovatelné zesilovače a interní napěťovou referenci. Blok je určen pro měření napěťových signálů a jeho hlavní charakteristiky jsou vysoká přesnost měření a nízký teplotní koeficient. V praktických aplikacích musí být přesné měření vždy doplněno o přesné zpracování měřených signálů, příčemž dynamická šířka výpočtů musí být úměrná rozlišení analogových převodníků. Běžně používaná procesorová jádra jsou optimalizovaná pro standardní aplikace s pevnou řádovou čarkou a často nesplňují náročné požadavky na výpočetní přesnost a výkon. Dodavatelé mikrořadiců pro měřící techniku tyto požadavky řeší buď náhradou běžných výpočetních jader mnohem výkonnějšími, například jádrem ARM Cortex-M4 (CM4) s FPU modulem, nebo integrací matematických koprocesorů. Tato přednáška vás seznámí nejen s vlastnostmi mikrořadiců řady Kinetis-M a hlavními charakteristikami 64bitového matematického koprocesu na čipu, ale také s použitím tohoto mikrořadiče v aplikacích měření elektrické energie a procesní instrumentace.

Seminář Začínáme s počítačovým viděním na platformě National Instruments

Lektor: 

Ing. Martin Čala (VUT Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 11. Prosinec 2014 - 9:00 - 12:00

Seminář představí účastníkům možnosti pro zpracování obrazu v návaznosti na hardwarové a softwarové prostředky firmy National Instruments. Pozornost bude věnována možnostem připojení různých kamer k počítači pomocí rozhraní CL, GigE nebo USB i s ohledem na výrobce třetích stran.

Seminář Možnosti a praktické ukázky zpracování signálů na platformě LabVIEW

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)

Datum akce: 
Pondělí, 8. Prosinec 2014 - 10:00 - 12:00

LabVIEW jako vývojové prostředí poskytuje velké množství funkcí pro zpracování signálů. Navíc do LabVIEW existuje velká škála doplňků, které tyto možnosti ještě umocňují. Na druhé straně je možné aplikace napsané v LabVIEW spouštět na různých typech HW podle požadavků a náročnosti aplikace.

Seminář Wide Area Monitoring - Nová technologie měření a monitorování elektrických sítí

Lektor: 

Ing. Antonín Popelka (AIS spol. s r.o., Brno)
Ing. Daniel Juřík, Ph.D. (AIS spol. s r.o., Brno)

Datum akce: 
Pátek, 28. Listopad 2014 - 9:00 - 13:00

Wide Area Monitoring Systems (WAMS) jsou založené na měření - estimaci fázorů napětí a proudů v různých místech elektrické sítě ve stejný okamžik. Přesný časový signál a synchronizace zařízení umožňuje porovnávat synchrofázory z libovolných míst s přesností lepší než 0,1 stupně. S využitím synchrofázorů jsou realizovány aplikace, které podporují bezpečnější a spolehlivější řízení provozu sítí, umožňují analyzovat stav sítí z hlediska stability provozu, vyhodnotit předkritické a kritické stavy soustav.

Seminář Systémy WAMS a automatická sekundární regulace napětí (ASRU) v energetických sítích

Lektor: 

Ing. Antonín Popelka (AIS spol. s r.o., Brno)
Ing. Daniel Juřík, Ph.D. (AIS spol. s r.o., Brno)
Ing. Petr Čech (EGÚ Praha Engineering, a. s.)
 

Datum akce: 
Pátek, 5. Prosinec 2014 - 9:00 - 13:00

Seminář bude informovat o struktuře a řízení elektrizačních soustav. Spolupráci zdrojů s nepredikovatelnou výrobou a ostatních partnerů v elektrizační soustavě je třeba koordinovat zvláště z hlediska stability a spolehlivosti sítě. WAMS je významným prvkem k udržení stabilního provozu. Součástí semináře bude rovněž informace o rozšíření a využívání WAMS ve světě. Jako příklad řízení sítí bude seminář diskutovat problematiku regulace napětí a jalového výkonu v distribučních a přenosových sítích. 

Seminář Navigace a navigační senzory

Lektor: 

Ing. Tomáš Neužil, Ph.D.   (Honeywell)

Datum akce: 
Středa, 11. Prosinec 2013 - 15:00 - 17:00

Seminář se zabývá problematikou navigace leteckých prostředků se zaměřením na praktické problémy při realizaci autonomním navigačních systémů, zejména konstrukce IMU (Inertial Measurement Unit) a AHRS (Attitude and Heading Reference System).

Seminář Racionální agenti

Lektor: 

doc. Ing. Jan Žižka, CSc.   (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Pondělí, 2. Prosinec 2013 - 9:00 - 11:00

Seminář se zabývá pragmatickým zaměřením velké části současného výzkumu a aplikací umělé inteligence na využití teoretických i empiricky získaných znalostí pro budování tzv. agentů.

Seminář Nonlinear Stability and Stabilization with Application to Underactuated Walking

Lektor: 

 prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (UTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 29. Listopad 2013 - 9:00 - 12:30

The course is devoted to the advanced techniques for the stability analysis and stabilizing feedback design in nonlinear systems. To put these advanced techniques into the elementary stability and stabilization knowledge context, the basics from stability theory are repeated. Namely, the definitions of the fundamental types of stability, Lyapunov's methods and other related basics will be recalled in detail. Further, feedback stabilization problem is addressed, this exposition will be clustered around the notion of the so-called Control Lyapunov Function (CLF).

Syndikovat obsah