Řízení projektů, finance a právo

Seminář "Time management"

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Pátek, 1. Duben 2011 - 8:30 - 16:30

Cílem semináře je dát účastníkům praktické rady k plánování a organizování vlastního času. Možné zlepšení bude navrženo na základě  analýzy časového snímku – bude tedy výhodou, pokud každý účastník přijde s časovým snímkem svého typického pracovního dne. Účastníci se naučí stanovovat priority v pracovní i soukromé oblasti a  seznámí se s plánovacími metodami a pomůckami.

Kurz Účetnictví a daně

Lektor: 

 Ing. Jiří Vrba (AUDITIA, s.r.o.)

Datum akce: 
Pátek, 18. Březen 2011 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 25. Březen 2011 - 9:00 - 17:00

Dvoudenní kurz je zaměřen na základní přehled pravidel účetnictví a daňové soustavy. Pozornost bude věnována zejména jednotlivým druhům daní, procesním pravidlům daňové soustavy a aktuální legislativě v oblasti daňové soustavy.

Seminář "Od nestíhání ke stíhání"

Lektor: 

 Ing. Martin Hájek, CSc. (vedeme.cz, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 14. Leden 2011 - 9:00 - 17:00

Pokud se častěji přistihnete říkat „nemám čas“, nevíte, kam dřív skočit, pak tento jednodenní seminář je právě pro Vás. Na tomto semináři se naučíte zásadním prvkům, které se týkají vedení sebe sama. Proč? Protože to patrně neumíte a je dobré to umět. Nemít čas, nevědět kam dřív skočit, stress a chvat, může být až chorobou, dokonce chorobou nakažlivou, kterou je třeba léčit. Teď hned. A ne až tehdy, až na to náhodou někdy budete mít čas.

Kurz Úvod do účetnictví a finančního řízení projektů

Lektor: 

 Ing. Jiří Vrba (ředitel Auditia, spol. s r.o.)

Datum akce: 
Pátek, 9. Duben 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 16. Duben 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 23. Duben 2010 - 9:00 - 17:00
 
Kurz je určen zejména pracovníkům výzkumu a vývoje, kteří se podílejí na řízení projektů VaVaI. Jeho základním cílem je posílení znalostí těchto pracovníků tak, aby se byli schopni orientovat v problematice účetnictví a finančního řízení projektů, se kterou se setkávají jak v době přípravy projektu tak i jeho samotné realizace. Kurz je rozdělen do tří celků:
  • Úvod do účetnictví - Od zdroje účetní informace až k výstupům účetnímu výkaznictví. Shrnutí historického pohledu počátků účetnictví a cesty vývoje kontinentálního a anglosaského přístupu včetně účetního výkaznictví (stručné modely typů výkaznictví včetně vzorů charakterizujících základní rozdíly). 
  • Základní účetní postupy - Osvětlení základních účetních metod a postupů v ČR, pronikání daňových prvků do účetnictví a účetního výkaznictví. Upřesnění cílů a principů podnikatelského a nepodnikatelského přístupu k účetnictví. Speciální část věnována specifice veřejných vysokých škol. 
  • Základy finančního řízení - Základní principy manažerského přístupu k řízení v rámci podnikatelského/nepodnikatelského prostředí. Osvětlení principů základních finančních analýz ve vztahu k metodám financování z vlastních a cizích zdrojů. Specifika přístupu financování u projektů a dotací neziskového sektoru – speciálně u veřejných vysokých škol.

Problematika účetnictví a finančního řízení bude demonstrována na praktických příkladech a případových studiích.

Kurz Metody řízení projektů - cesta k efektivitě a úspěchu

Lektor: 

Ing. Jan Doležal (PM Consulting s.r.o.) 27.01.2010
Ing. Jaroslav Lepka (Freescale polovodiče, s.r.o.) 26.02.2010
 

Datum akce: 
Středa, 27. Leden 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 26. Únor 2010 - 9:00 - 17:00

Téměř každý, kdo pracoval na nějakém projektu, se někdy dostal do situace, kterou bylo velmi obtížné řešit. Určitě znáte některou z následujících situací:

  • Časové plnění projektových cílů se výrazně liší od plánu, projekt nabírá zpoždění a prodražuje se.
  • Zákazník vyžaduje změnu funkčnosti systému, ale je obtížné zjistit, kde všude se změna musí promítnout.
  • Existuje implementovaná funkčnost, ale nikdo neví, jaký zákaznický požadavek realizuje a proč tam vůbec je.
  • Testeři chtějí specifikovat testy, ale nevědí, jaké informace k tomu mají využít.
  • Výsledek projektu zákazník nechce akceptovat s tvrzením, že neodpovídá zadání projektu.
  • Je třeba zjistit, zda a jak jsou zapracovány všechny zákaznické požadavky, ale je to značně obtížné.
  • Zákazníci by rádi věděli, které z jejich požadavků prošly systémovými testy, ale nevědí, jak to zjistit.

Pokud vám některá z uvedených nebo obdobných situací připadá povědomá, pokud jste se v ní osobně ocitli a už ji nechcete opakovat, anebo pokud vás jen zajímá, co dělat, abyste se do takovéto situace nedostali, neváhejte a zúčastněte se semináře.

Kurz Základy práva a ochrany duševního vlastnictví

Lektor: 

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) 12.3. a 19.3.2010
Ing. Miloslav Macho, CSc.  (Vojenský technický ústav ochrany, Brno) 26.3.2010

Datum akce: 
Pátek, 12. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 19. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 26. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
 
Obsahem kurzu je seznámení pracovníků výzkumu a vývoje s problematikou základů práva, smluvních vztahů a především právními aspekty ochrany duševního vlastnictví. V rámci kurzu bude rovněž diskutována problematika praktických postupů pro zajiště ochrany výsledků výzkumu a vývoje v podobě patentů, užitných a průmyslových vzorů.
 
Syndikovat obsah