Seminář "Od nestíhání ke stíhání"

Lektor: 

 Ing. Martin Hájek, CSc. (vedeme.cz, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 14. Leden 2011 - 9:00 - 17:00

Pokud se častěji přistihnete říkat „nemám čas“, nevíte, kam dřív skočit, pak tento jednodenní seminář je právě pro Vás. Na tomto semináři se naučíte zásadním prvkům, které se týkají vedení sebe sama. Proč? Protože to patrně neumíte a je dobré to umět. Nemít čas, nevědět kam dřív skočit, stress a chvat, může být až chorobou, dokonce chorobou nakažlivou, kterou je třeba léčit. Teď hned. A ne až tehdy, až na to náhodou někdy budete mít čas.

Osnova semináře:

1) Úvod

a. Jak na úspěšné sebepoškozování a jeho důsledky.

b. Test: jenom lehce nestíhám, nebo jsem již nemocný?

c. Celková idea: vývoj osobnosti, vývoj přístupu k času a plánování.

i. Technické kompetence. Sebevedení.

ii. Tendence ve vývoji: odlišení, synergická integrace – větší komplexnost.

2) Od nestíhání ke stíhání

a. Struktura času podle činností – životní role a jejich odlišení.

b. Model celistvého člověka. Funkční role.

c. Vize a poslání (kým chci být, co chci zanechat), osobní metafora.

d. Volba životních rolí.

e. Jemná struktura životních rolí a jejich profesionalizace.

f. Dva přístupy k integraci rolí (aby si role nepřekážely, aby působily synergicky) a jejich důsledky.

g. Plánování a realizace: to nejdůležitější především.

i. Struktura času podle životních rolí, návyky, sebevedení, sebeutváření

ii. Vnímání času.

iii. Naléhavost a důležitost.

iv. Co když to dělat musím, ale opravdu to dělám nerad?

v. Další postup: další odlišení, další synergická integrace.

3) Celkové zopakování

4) Závěr

a. Závěrečný test.

b. Doporučená literatura.

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 13.1.2011 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_01_1101.pdf47.2 KB
brozura_01_1101.pdf676.73 KB
prezentace_01_1101.pdf1.79 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.