Kurz Základy sazby dokumentů v systému LaTeX

Lektor: 

 Ing. Petra Talandová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Pondělí, 16. Květen 2011 - 9:00 - Úterý, 17. Květen 2011 - 17:00

Dvoudenní kurz je zaměřen na principy sazby dokumentů v systému typu LaTeX včetně nezbytných typografických pravidel. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni se základy sazby dokumentů, přičemž jednotlivé vlastnosti systému LaTeX budou demonstrovány na praktických příkladech.

 

 1. Systémy postavené na principu TeX, systémy typu LaTeX - Model počítačové sazby. Princip systémů na bázi TeXu, podpůrné aplikace, dostupné distribuce a jejich základní vlastnosti, webový přístup, varieta systémů (PlainTeX, LaTeX, CSLaTeX, XeLaTeX, ConTeXt), logická a technická kompatibilita s jinými systémy zpracování textů.
 2. Tvar zdrojového textu - Příkazy a jejich parametry, možnosti zápisu. Pojem skupina a prostředí. Platnost příkazů. Možnosti vlastních definic a redefinic. Struktura dokumentu. Třída dokumentu, balíčky a styly. Principy strukturního značkování a realizace v systému LaTeX.
 3. Písmo dokumentu - Volba vhodného písma. Základní typografické vlastnosti písma. Technické řešení písem v počítači, dostupnost v systémech typu LaTeX. Pojem základního písma, balíčky se sestavami písem.
 4. Hladká sazba: Speciální znaky knižního písma - Typografické, jazykové a technické zásady sazby textu. Realizace v prostředí systému LaTeX.
 5. Smíšená sazba - Stupně písma, řezy písma -- typografické zásady a technické řešení.
 6. Odstavcová sazba - Algoritmus odstavcového zlomu. Řízení sazby. Dělení slov. Odstavcová prostředí. Výčty a seznamy.
 7. Stránkový design. Členění dokumentu - Nadpisy, obsah, poznámky pod čarou. Stránkový zlom. Rozměrové registry. Reprezentace míry v TeXu. Vertikální a horizontální mezery.
 8. Číslování - Celočíselné registry (čítače) a operace s nimi. Předdefinované čítače. Vlastní čítače.
 9. Boxy - Pojem boxu, LR boxy, parboxy. Operace s boxy.
 10. Svislé zarovnání, tabulky - Sazba tabelárních dat, tabulky a jejich využití k formátování dokumentů. Prostředí tabbing. Prostředí tabular. Rozšíření implicitních možností.
 11. Matematická sazba - Typografické zásady a technické řešení.
 12. Vkládání obrazů - Možnosti tvorby obrazů interními nástroji. Využití externích souborů.
 13. Přenosy informací - Obsah. Rejstřík. Literatura. Technické řešení.
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(počítačová učebna E-240)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 13.5.2011 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_01_1105.pdf49.33 KB
brozura_01_1105.pdf734.71 KB
prezentace_01_1105.pdf1.54 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.