Kurz Základy práva a ochrany duševního vlastnictví

Lektor: 

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) 12.3. a 19.3.2010
Ing. Miloslav Macho, CSc.  (Vojenský technický ústav ochrany, Brno) 26.3.2010

Datum akce: 
Pátek, 12. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 19. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 26. Březen 2010 - 9:00 - 17:00
 
Obsahem kurzu je seznámení pracovníků výzkumu a vývoje s problematikou základů práva, smluvních vztahů a především právními aspekty ochrany duševního vlastnictví. V rámci kurzu bude rovněž diskutována problematika praktických postupů pro zajiště ochrany výsledků výzkumu a vývoje v podobě patentů, užitných a průmyslových vzorů.
 
Kurz je rozdělen do tří dnů s následující náplní:
 
Úvod do práva JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. 12.3.2010
 • Základy práva
  • pojem práva
  • rozdělení práva
  • prameny práva
 • Občanské právo
  • prameny
  • subjekty
  • právní skutečnosti (čas, právní úkony)
  • vlastnické právo
  • dědické právo
  • náhrada škody
  • bezdůvodné obohacení
  • smlouvy
 • Obchodní právo
  • subjekty
  • smlouvy
  • odlišnosti od občanského práva
 • Úvod do práva duševního vlastnictví
  • nehmotné statky a práva k nim se vážící
  • třídění
  • formy ochrany duševního majetku

Autorské právo JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. 19.3.2010

 • Právní úprava
 • Autorské dílo
 • Autor
 • Autorská práva
 • Omezení autorských práv
 • Zvláštní druhy autorských děl
 • Licenční smlouva autorskoprávní
 • Práva související s právy autorskými

 

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Ing. Miloslav Macho, CSc.  26.3.2010

 •  Výklad základních pojmů
 • Patenty
  • Předpoklady pro udělení patentu a účinek patentu.
  • Řízení o udělení patentu.
  • Zpracování přihlášky vynálezu.
 • Užitné vzory
  • Předpoklady pro udělení užitného vzoru a práva plynoucí z vlastnictví užitného vzoru.
  • Řízení o přihlášce užitného vzoru.
  • Zpracování přihlášky užitného vzoru.
 •   Průmyslové vzory
  • Definice ochrany průmyslovým vzorem a účinky zapsaného průmyslového vzoru.
  • Řízení o přihlášce průmyslového vzoru
  • Přihláška průmyslového vzoru.
 • Ochranné známky
  • Pojem ochranné známky.
  • Účinky a užívání ochranné známky.
  • Přihláška, doba platnosti a obnova zápisu ochranné známky.

 

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na kurz zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Registrace je nyní otevřena pro poslední den semináře. Pokud jste se již registrovali, neregistrujte se znovu, Vaše registrace je platná pro všechny dny semináře. Registrace bude uzavřena 25.3.2010 ve 12:00.

PřílohaVelikost
pozvanka_02_1003.pdf74.07 KB
prezentace_02_1003_1.pdf1.01 MB
prezentace_02_1003_2.pdf1.4 MB
prezentace_02_1003_3.pdf2.06 MB
brozura_02_1003_1.pdf181.42 KB
brozura_02_1003_2.pdf159.05 KB
brozura_02_1003_3.pdf279.69 KB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.