Kurz Metody řízení projektů - cesta k efektivitě a úspěchu

Lektor: 

Ing. Jan Doležal (PM Consulting s.r.o.) 27.01.2010
Ing. Jaroslav Lepka (Freescale polovodiče, s.r.o.) 26.02.2010
 

Datum akce: 
Středa, 27. Leden 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 26. Únor 2010 - 9:00 - 17:00

Téměř každý, kdo pracoval na nějakém projektu, se někdy dostal do situace, kterou bylo velmi obtížné řešit. Určitě znáte některou z následujících situací:

 • Časové plnění projektových cílů se výrazně liší od plánu, projekt nabírá zpoždění a prodražuje se.
 • Zákazník vyžaduje změnu funkčnosti systému, ale je obtížné zjistit, kde všude se změna musí promítnout.
 • Existuje implementovaná funkčnost, ale nikdo neví, jaký zákaznický požadavek realizuje a proč tam vůbec je.
 • Testeři chtějí specifikovat testy, ale nevědí, jaké informace k tomu mají využít.
 • Výsledek projektu zákazník nechce akceptovat s tvrzením, že neodpovídá zadání projektu.
 • Je třeba zjistit, zda a jak jsou zapracovány všechny zákaznické požadavky, ale je to značně obtížné.
 • Zákazníci by rádi věděli, které z jejich požadavků prošly systémovými testy, ale nevědí, jak to zjistit.

Pokud vám některá z uvedených nebo obdobných situací připadá povědomá, pokud jste se v ní osobně ocitli a už ji nechcete opakovat, anebo pokud vás jen zajímá, co dělat, abyste se do takovéto situace nedostali, neváhejte a zúčastněte se semináře.

Seminář bude rozdělen do dvou dní s programem, který na sebe navazuje. Doporučujeme účast na obou dnech semináře.

Přehled projektovým řízením od A do Z (Ing. Jan Doležal, 27.1.2010)

 • Projekt a projektové řízení
 • Životní cyklus projektu – co, kdy jak a v jakém pořadí?
  • Předprojektové fáze – příprava projektu, cíl projektu
  • Projektová fáze – plánování, spuštění, sledování a uzavření projektu
  • Poprojektové fáze – vyhodnocení projektu
 • Rizika v projektech
 • Lidé v projektech – základní informace o motivaci, týmech apod.

Metody řízení projektů výzkumu a vývoje (Ing. Jaroslav Lepka, 26.2.2010)

 • Úvod do projektového managementu
  Úvod do projektového managementu  bude zaměřen na seznámení se základními pojmy a definicemi projektu, projektového managementu a jejich cíli. Jelikož drtivá většina zdrojů informací je přístupná v angličtině, tak i s anglickou terminologií.
 • Standardní metody řízení projektů
  Součástí projektového řízení jsou skupiny procesů a technik, které jsou zapotřebí k monitorování a řízení času, ceny, kvality a předmětu projektu. Životní cyklus projektu se obvykle skládá ze čtyř základních fází: iniciace a zahájení, plánování, realizace a ukončení projektu. Jelikož problematika je poměrně rozsáhlá, zaměříme se podrobněji na specifické procesy a aktivity jako jsou: přípravné práce před zahájením projektu, oficiální zahájení projektu, sběr a zpracování požadavků zákazníka na daný produkt, sestavení projektového týmu, systém plánování projektu (Ganttův diagram, metoda kritické cesty, milníky, atd.), risk management, řízení a monitorování projektu, ukončení projektu, zhodnocení projektu, poučení pro následující projekty, atd.
 • Moderní metody řízení projektů - agilní metody
  Dynamické změny technologií a ekonomického prostředí, ke kterým dochází v posledních letech vede k nutnosti flexibilního vedení projektů a jejich rychlému přizpůsobení měnícím se podmínkám. Tento trend se zejména projevuje v oblasti softwarového inženýrství. Tradiční metodiky vývoje software přestávají vyhovovat a stále více se začínají prosazovat agilní metodiky. V této části budou nejprve nastíněny důvody vzniku a základní principy agilního přístupu k řízení projektů. Podrobněji bude rozebrána metoda Extrémního Programování a Scrum metoda. Srovnání agilního přístupu k vedení projektů s tradičními metodami přispěje ke vhodné volbě metodiky pro konkrétní projekty řízené posluchači při jejich každodenní činnosti.
 • CMMI (Capability Maturity Model Integrated)
  V této části bude velmi stručně představen CMMI model který byl vyvinutý pro vývojové týmy zabývající se jak vývojem software, tak i vývojem komplexních systémů. CMMI jako model kvality organizace práce je aplikován nejen na úrovni jednotlivých projektů, ale i na úrovni celé organizace. Slouží při ověření dosažené úrovně procesní vyspělosti organizace a jako vodítko pro trvalé zlepšování procesů. Podrobněji se zaměříme na velmi důležitou procesní oblast známou jako Konfigurační Management, která svými procesy významnou měrou napomáhá k systematickému přístupu k výsledkům práce vykonané během životního cyklu projektu. 
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(27.1. zasedací místnost E-525, 26.2. seminární místnost E109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím tohoto formuláře. Registrace bude uzavřena dne 25.2.2010 ve 12:00. V případě, že byla provedena již registrace na první část semináře, neregistrujte se znovu, vaše registrace je platná i pro druhou část.

PřílohaVelikost
pozvanka_01_1001.pdf56.37 KB
prezentace_01_1001.pdf1.54 MB
brozura_01_1002.pdf586.03 KB
prezentace_01_1002.pdf1.49 MB