Řídicí systémy

Seminář Vybraná témata z mobilní robotiky

Lektor: 

RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Ing. Martin Saska (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 4. Březen 2011 - 9:00 - 17:00

 

Seminář je zaměřen na dvě základní oblasti návrhu mobilních robotických systémů - lokalizace a plánování pohybu. Pozornost bude věnována základním metodám lokalizace včetně pravděpodobnostních metod. Následně bude diskutována problematika plánování pohybu mobilních robotů i celých skupin mobilních robotů.
 

Seminář Odhad stavu stochastických systémů

Lektor: 

Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (ZČU Plzeň) 

Datum akce: 
Středa, 8. Prosinec 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na odhad stavu diskrétních dynamických stochastických systémů využitím měřených dat. Tento problém zahrnuje optimální odhad neznámých parametrů, odhad neznámých náhodných veličin i odhad stochastických procesů. Cílem bude představit teorii odhadu od klasických přístupů, přes návrh lineárních filtrů a prediktorů v časové oblasti až po syntézu nelineárních filtrů potřebných pro odhad stavu nelineárních stochastických systémů v reálném čase. Základním nástrojem pro využití apriorní a aposteriorní informace bude bayesovský přístup. Formulace a řešení úlohy odhadu stavu je potřebné v oblasti automatického řízení, v úlohách sledování, navigace, zpracování signálů, v technické i netechnické sféře. Zpracování informace v podmínkách neurčitosti patří k základním kybernetickým úlohám.

Seminář Power Balance Control in Electrical Grids

Lektor: 

doc. Ing. Petr Horáček, CSc. (ČVUT v Praze) 

Datum akce: 
Úterý, 14. Září 2010 - 9:00 - 17:00

In any electric system, the active power generation and consumption must be balanced. Generation units and even load in some cases must be manipulated to conduct power balancing so the network user is not affected by load changes or generation and transmission outages and risk of blackouts is minimized. Basic concepts of control of synchronous generators connected to a grid will be reviewed including the technical means available for power balancing, the way how is the power balancing distributed throughout the network and who is in charge of the task. The topics include principles of primary frequency control, secondary frequency and power control, tertiary power control and balancing power reserve planning. Criteria related to successful completion of the balancing task applied to North American and European grids will be introduced. Some of the challenges in continuously evolving power systems like large wind and photovoltaic farms connected to the grid will be discussed.

Seminář Bezpečnost v moderním průmyslu

Lektor: 

 Mgr. Karel Stibor (Rockwell Automation)

Datum akce: 
Pátek, 15. Říjen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na problematiku bezpečnosti zařízení v průmyslovém prostředí a na související automatizační prostředky pro konstrukci bezpečnostních systémů. Posluchači budou seznámeni se základy legislativy týkající se bezpečnosti. Dále budou diskutovány otázky používaných technických prostředků a postupy návrhu bezpečnostních systémů.

Seminář Model based Predictive Control

Lektor: 

Prof. Ing. Jan Štecha, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Jaroslav Pekař, Ph.D. (Honeywell Prague Laboratory)

Datum akce: 
Pátek, 14. Květen 2010 - 9:00 - 17:00

 

During the last couple of years, the importance of the control systems has been increased significantly. The modern technologies can be very complex systems with many measurement and actuation points. It is required to operate these complex systems within the specified technological and economical limits. Therefore, there is a rapidly increasing need for precise, safe, reliable and user-friendly control systems. It has been confirmed by a huge number of successful applications in different areas, that Model based Predictive Control (MPC) approach is able to meet a great number of such requirements and therefore it is becoming a very popular method in a large number of control applications. The aim of this intensive course is to present some of the key areas in the MPC research, development and applications

Seminář Matematické základy teorie a aplikací nelineárních dynamických systémů

Lektor: 

 Doc. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR)

Datum akce: 
Pátek, 30. Duben 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na matematické základy vybraných částí teorie nelineárních dynamických systémů se spojitým časem. Pozornost bude věnována zejména problematice exaktní zpětnovazební linearizace a nelineární rekonstrukce. Budou rovněž diskutovány možnosti aplikace popisovaného matematického aparátu v úlohách automatického řízení.

Seminář Agent Technology and its Applications

Lektor: 

doc. dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc. (ČVUT v Praze)
Ing. Michal Jakob, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Mgr. Peter Novák (ČVUT v Praze)
Ing. Martin Rehák, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Ing. David Šišlák (ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Vokřínek (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pondělí, 22. Březen 2010 - 9:00 - 17:00

The seminar will introduce the topic of autonomous agents and multi-agent systems, which are becoming more and more important in our increasingly interconnected world. Multi-agent systems are generally accepted as valuable tools for designing and building distributed dynamical systems, by using several and often many interacting agents, possibly including humans. In the morning part of the seminar will cover theoretical and technological aspects of agent-based systems with the emphasis on languages, platforms and methods for effectively implementing such systems. We will also discuss the agent-based approach to building model of complex real-world systems. In the second part of the seminar, the general techniques will be illustrated on several concrete application domains where the agent-based approach has already been successfully employed. Applications in air traffic control, network security monitoring and production planning will be presented.

Seminář Vybrané partie z teorie automatického řízení lineárních systémů

Lektor: 

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c. (ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Cigler (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Čtvrtek, 14. Leden 2010 - 9:00 - 17:00

Celodenní seminář bude veden předním odborníkem v oblasti algebraické teorie řízení. Seminář bude zaměřen zejména na následující otázky:

  • Vývoj oboru automatického řízení
  • Metoda polynomiálních rovnic v teorii automatického řízení
  • Parametrizace všech stabilizujících regulátorů
  • Kvadraticky optimální systémy s předepsanými póly
  • Je konečný počet kroků regulace kvadraticky optimální?

Syndikovat obsah