Seminář Vybrané partie z teorie automatického řízení lineárních systémů

Lektor: 

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c. (ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Cigler (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Čtvrtek, 14. Leden 2010 - 9:00 - 17:00

Celodenní seminář bude veden předním odborníkem v oblasti algebraické teorie řízení. Náplň semináře bude rozdělena do několika ucelených bloků:

 1. Vývoj oboru automatického řízení. (Vladimír Kučera)
  Stav dynamického systému je důsledkem minulosti, a totéž platí o stavu oboru automatického řízení. Jedná se o technický obor, a proto jeho vývoj je silně ovlivňován vnějšími ekonomickými a společenskými faktory. Z těchto předpokladů vychází úvaha o současných trendech rozvoje oboru a jeho budoucnosti.
 2. Metoda polynomiálních rovnic v teorii automatického řízení. (Vladimír Kučera)
  Metoda polynomiálních rovnic tvoří českou vědeckou školu, která je uznávána po celém světě. Metoda vychází z racionálních přenosů pro lineární systémy, chápe je jako podíl dvou polynomů a návrh regulátoru redukuje na řešení lineárních rovnic pro polynomy. Poskytuje jednoduché výpočetní algoritmy jako alternativu stavových metod návrhu.
 3. Parametrizace všech stabilizujících regulátorů. (Vladimír Kučera)
  Stabilita je základním požadavkem při návrhu regulačních systémů. Proto je důležité znát všechny regulátory, které stabilizují danou soustavu. Takových regulátorů je nekonečně mnoho a parametrizace je vhodným způsobem jejich vyjádření. Splnění dalších požadavků na regulační systém pak lze zajistit vhodným výběrem parametru.
 4. Kvadraticky optimální systémy s předepsanými póly. (Jiří Cigler)
  Póly lineárního systému lze umístit do požadované polohy buď přímo, metodou přiřazení pólů, nebo nepřímo, například pomocí kvadratické optimalizace. Optimální řízení vyústí v určité rozložení pólů podle zadaného kritéria kvality regulace. Ukážeme, jak kvadratickým kritériem dosáhnout předepsaného rozložení pólů.
 5. Je konečný počet kroků regulace kvadraticky optimální? (Vladimír Kučera)
  Konečný počet kroků regulace je specifickým požadavkem při návrhu diskrétně pracujících regulačních obvodů. Naproti tomu kvadratické kritérium je uznávanou metodou návrhu stabilních a optimálních systémů. Je překvapující, že systémy zaručující konečný počet kroků regulace jsou kvadraticky optimální.
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím tohoto formuláře. Registrace bude uzavřena 13.1.2010 v 14:00.

PřílohaVelikost
pozvanka_07_1001.pdf70.56 KB
brozura_07_1001.pdf960.96 KB
prezentace_07_1001.pdf2.76 MB