Seminář Modelování a řízení podaktuovaných mechanických systémů a kráčejících robotů

Lektor: 

 prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (ÚTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 12. Říjen 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je seznámit posluchače s hlubším a širším pohledem na problematiku  modelování a řízení podaktuovaných mechanických systémů a kráčejících robotů. Seminář je možné sledovat se základními znalostmi matematiky, fyziky a teorie řízení.  Seznámí posluchače se základy modelování mechanických systémů, podaktuovanými mechanickými systémy a jejich důležitým druhem - podaktuovanými kráčejícími roboty. Stručně klasifikuje i další druhy kráčejících robotů, tj. ty se statickou chůzí, či plně aktuovanou dynamickou chůzí, a zaměří se právě na tuto jejich nejnáročnější variantu, která využívá podaktuovaného dynamického kráčení. K jejich řízení použije některé techniky z teorie nelineárních systémů, které také stručně zopakuje. Pro názornost pak budou podrobně rozebrány nejjednodušší modely kráčejících robotů.

 1. Modelování mechanických systémů
  1. Základy mechaniky, holonomní a neholonomní omezení, zobecněné souřadnice.
  2. Lagrangián, d´Alembertův princip a Lagrangeho rovnice. Základní úloha variačního počtu, Euler-Lagrangeho rovnice a interpretace Lagrangeho přístupu pomocí principu nejmenší akce.
  3. Hamiltonián, zobecněné hybnosti a Hamiltonův formalismus.
 2. Podaktuované systémy
  1. Mechanické systémy s akčními členy. Definice podaktuovaných systémů.
  2. Příklady podaktuovaných systémů a jejich modelování.
 3. Kráčející roboti
  1. Základní rozdělení kráčejících robotů podle typu chůze. Statická a dynamická chůze. Plně aktuovaná dynamická a podaktuovaná dynamická chůze.
  2. Kráčející robot jako hybridní systém. Švihová fáze a dopadová fáze. Problematika modelování dopadové fáze a tzv. dopadového zobrazení ("impact map").
  3. Příklady jednoduchých modelů kráčejících robotů. Modely s obecnějším rozložením hmotností. Odvození dopadového zobrazení ("Impact map") pro tyto příklady.
 4. Základy nelineárních technik analýzy a návrhu řízení
  1. Stavový model se vstupem a výstupem.
  2. Relativní stupeň výstupu pro systémy s jedním vstupem a jedním výstupem.
  3. Vektorový relativní stupeň pro systémy s více vstupy a více výstupy.
  4. Exaktní linearizace typu vstup-výstup. Částečná exaktní linearizace.
  5. Virtuální (pomocný) výstup. Problém nalezení maximální exaktně linearizovatelné části systému jakožto problém nalezení  vhodného virtuálního výstupu s co největším relativním stupněm.
 5. Řízení jednoduchých modelů kráčejících robotů.
  1. Virtuální výstupy s maximálním relativním stupněm v jednoduchých modelech kráčejících robotů.
  2. Nejjednodušší kráčející model: "compass gait walker", či také "biped", jeho maximální částečná linearizace a její využití k návrhu trajektorie kráčení a jejího exponenciálně stabilního sledování.
  3. Přechod ke složitějším modelům pomocí techniky virtuálních omezení a vnoření, jejich souvislost s virtuálními výstupy a exaktní linearizací.
  4. Příklad kráčení modelu robota s koleny a kyčlemi bez těla, tedy se 4mi stupni volnosti, s využitím různých typů virtuálních omezení.

 

 

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 10.10.2012 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_07_1210_1.pdf49.19 KB
brozura_07_1210_1.pdf1.05 MB
prezentace_07_1210_1.pdf2.9 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.