Seminář Bezpečnost v moderním průmyslu

Lektor: 

 Mgr. Karel Stibor (Rockwell Automation)

Datum akce: 
Pátek, 15. Říjen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na problematiku bezpečnosti zařízení v průmyslovém prostředí a na související automatizační prostředky pro konstrukci bezpečnostních systémů. Posluchači budou seznámeni se základy legislativy týkající se bezpečnosti. Dále budou diskutovány otázky používaných technických prostředků a postupy návrhu bezpečnostních systémů.

Teoretická část: dopoledne
 • Přehled legislativy potřebné pro úspěšné zhotovení projektu
 • Specifika legislativy pro nové stroje a zařízení
  • Problematika zákona 22
  • Nařízení vlády 17/2003, 616/2006 a 176/2008
 • Specifika legislativy pro používané stroje
  • Nařízení vlády 378/2001
  • Zákoník práce z pohledu bezpečnostní techniky
 • Normy spojené s bezpečnostní technikou
  • ČSN EN ISO 13849-1 „Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci“ a 13849-2 „Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovladacích systémů - Část 2: Ověřování.“
  • ČSN EN 61508 „Funkční bezpečnost elektrických/elektronických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností“
  • ČSN EN 62061 „Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností.“
  • ČSN EN 14121 „Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 1: Zásady.“
  • ČSN EN 12100-1 „Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie.“ a 12100-2 „Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady.“
  • ČSN EN 60204-1 „Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky“
  • Platnost některých norem
 • Bezpečnostní funkce a způsoby omezování rizika
 • SW nástroj Sistema
  • Představení freeware programu pro výpočet statistických hodnot důležitých pro novou legislativu
  • Příklad řešení bezpečnosti stroje pomocí SW Sistema
Praktická část: odpoledne - Praktickou částí je myšleno typické řešení obvodů, jejich schématické nákresy a upozornění na chyby, které v praxi běžně vznikají. 
 • Snímání přítomnosti osob
  • Optoelektronické prvky
  • Nášlapné rohože
  • Bezpečnostní hrany
 • Bezpečnostní kryty
  • Typy bezpečnostních krytů
  • Spínače bezpečnostních krytů
 • Logické prvky
  • Bezpečnostní moduly
  • Bezpečnostní PLC
  • Integrované standardní a bezpečnostní řídící systémy
  • Vstupy a výstupy pro bezpečnostní obvody
 • LOTO systémy – bezpečné vypnutí strojů a technologických linek a jejich částí
 • Hlavní vypínače
 • Nouzové zastavení
  • Typy nouzového zastavení
  • STOP kategorie
 • Bezpečnostní stykače a relé, princip nuceného vedení
 • Klidový stav hřídelí
 • Dvouruční ovládání
 • Hlídání izolačního stavu (elektrická bezpečnost ve vztahu ke strojní bezpečnosti)
 • Bezpečnost aplikací v prostorech s nebezpečím výbuchu
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 14.10.2010 v 12:00.

PřílohaVelikost
pozvanka_07_1010.pdf47.28 KB
brozura_07_1010.pdf757.62 KB
prezentace_07_1010.pdf9.98 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.