Obecné informace o nabízených kurzech a seminářích

Vítáme Vás na stránkách projektu OPVK Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií. Naleznete zde aktuální nabídku kurzů a seminářů, kterých se můžete zúčastnit.

Nabízené kurzy a semináře jsou určeny primárně zaměstnancům institucí výzkumu a vývoje (vysoké školy, akademie věd,...), studentům doktorských studijních programů a zájemcům z řad studentů magisterských studijních programů. V případě zájmu o účast na některé z připravovaných akcí se registrujte pomocí elektronického formuláře přímo u konkrétní akce.

Činnost centra byla zahájena 1. ledna 2010. V současnosti připravujeme popisy jednotlivých seminářů a kurzů, které budou postupně zveřejňovány na této stránce.

Základní aktivity projektu a tím i semináře a kurzy jsou rozděleny do několika skupin:

 1. Kurz "Metody řízení projektů - cesta k efektivitě a úspěchu"
 2. Kurz "Základy práva a ochrany duševního vlastnictví"
 3. Kurz "Finanční řízení projektů a účetnictví"
 4. Kurz "Ekologické inženýrství"
 5. Kurz "Vybrané kapitoly matematiky"
 6. Kurz "Vybrané kapitoly fyziky a mechaniky"
 7. Semináře "Aktuální trendy v řídicí technice"
 8. Semináře "Aktuální trendy v senzorických systémech a metodách měření"
 9. Kurz "Mikroprocesorová technika v embedded systémech - nové trendy a technologie"
 10. Kurz "Moderní trendy vývoje v řídicí technice akčních členů - rozsáhlé použití v průmyslových aplikacích a spotřební elektronice"
 11. Workshop "Perspektivní projekty vývoje řídicích a senzorických technologií"
 12. Konzultační činnost

Účast na všech nabízených kurzech a seminářích je bezplatná. Některé semináře mohou mít omezený počet účastníků, registrace na semináře je tedy skutečně nezbytná. V případě zájmu, který bude převyšovat kapacitní možnosti semináře, budou upřednostněni účastníci, kteří jsou členy cílové skupiny projektu, tj. zejména pracovníci a studenti vysokých škol, případně jiných institucí výzkumu a vývoje. 

Více informací o projektu samotném naleznete zde.