Moderní trendy

Seminář Smart metering: Cesta od mechanického elektroměru k chytrým sítím

Lektor: 

 Ing. Radomír Kozub (Freescale Polovodiče Česká republika)

Datum akce: 
Pátek, 14. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na přehled vývoje měření a odečtu elektrické energie a jeho rozvoje od vzdálených odečtů údajů elektroměru po „chytré sítě“. Během semináře budou zmíněny konstrukce jedno a třífázových elektroměrů, používané topologie a senzory, požadavky na parametry používaných procesorů a rovněž oddělění právně legálního a nelegálního sw. Dále se seminář zaměří na Automatic Meter Reading a Smart Grid. Budou probrány použité technologie, hardware, modulace, standarty a parametry procesorů, které vyžaduje tato aplikace. 

Seminář Moderní mikropočítače a jejich nasazení v aplikacích s elektrickými pohony a spínanými zdroji

Lektor: 

 Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče)

Datum akce: 
Pátek, 16. Prosinec 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář zaměřený na použití moderních mikropočítačů v širokém spektru aplikací zahrnujících elektrické pohony a spínané zdroje během jednoho dne ukáže na praktických příkladech trendy, kterými se moderní aplikace ubírají. Součástí semináře budou i praktické zkušenosti s vývojem některých aplikací, s nároky kladenými na jejich testování a procesem uvedení do masové produkce.

 

Seminář Současné trendy vývoje moderních aplikací s elektrickými pohony

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.) 

Datum akce: 
Středa, 15. Prosinec 2010 - 9:00 - 17:00

Jednodenní seminář bude zaměřen na současné trendy ve vývoji aplikací v oblasti automobilového průmyslu, spotřební elektroniky a bílé techniky. Cílem semináře bude ukázat na příkladech některých zajímavých aplikací, jakým směrem se ubírá vývoj v různých oblastech průmyslu, typické činnosti při vývoji nových produktů a kroky nezbytně nutné k tomu, aby se vyvíjený produkt dostal ze stavu prvotní myšlenky do masové výroby.

Syndikovat obsah