Kurz Použití mikroprocesorů pro řízení pohonů s BLDC motory

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

 

Datum akce: 
Čtvrtek, 10. Listopad 2011 - 9:00 - Pátek, 11. Listopad 2011 - 17:00

Dvoudenní kurz bude orientován na problematiku řízení elektrických pohonů se zaměřením na BLDC motory (bezkartáčové elektronicky komutované motory). Cílem semináře bude shrnutí základů teorie řízení BLDC motorů, na které se bude dále navazovat v tomto semináři. Převážná část semináře bude věnována aplikační části zaměřené na praktické programovaní řídicí struktury BLDC pohonu s otáčkovou zpětnou vazbou. Náplň semináře předpokládá znalosti z oblasti mikroprocesorů a jejich programování, základní znalosti principů řízení BLDC motorů a terminologi řízení elektrických pohonů, znalost jazyka C, případně absolvování kurzů "Mikroprocesorová technika v embedded systémech" a "Mikroprocesorová technika v aplikacích řízení elektrických pohonů".

 
Shrnutí základů řízení elektrických pohonů
V této části si v krátkosti shrneme potřebné znalosti pro praktickou část semináře. Připomeneme si základní principy generovaní PWM signálů, rozdíly mezi unipolárním a bipolárním spínáním, generování nezávislých a komplementárních PWM signálů a generování center a edge aligned PWM. Dále budeme pokračovat základy BLDC motoru, technice řízení založené na měření polohy rotoru pomocí Hallových sensorů. Vysvětlíme si co je komutační tabulka a jak ji vytvořit.
 
Řízení BLDC motoru v uzavřené otáčkové smyčce
K tomu, abychom mohli v praktické části přistoupit ke komplexnějšímu řízení BLDC motoru bude zapotřebí získat informace potřebné pro otáčkové řízení, to znamená rychlost rotoru. Ukážeme si způsoby zpracování signálů z Hallových sensorů a jejich použití pro získání informace o rychlosti. S tím úzce souvisí podpora ze strany mikroprocesoru umožňující tyto signály efektivně zpracovat, což bude rovněž diskutováno. Součástí komplexního pohledu na řízení BLDC motoru bude vytvoření vhodného stavového automatu a použití periferních modulů mikroprocesoru nejefektivnějším způsobem. Obsáhleji se budeme věnovat regulátoru, který následně použijeme pro řízení BLDC motoru v otáčkové vazbě.
 
Bezsnímačové řízení otáček BLDC motoru
Zde si v krátkosti vysvětlíme základní principy otáčkového řízení BLDC motoru bez použití sensorů polohy nebo otáček. Hlouběji se budeme věnovat metodě založené na měření indukovaného napětí. 
 
Praktická část 
V praktické části semináře budeme programovat reálnou aplikaci na bázi mikroprocesoru MC56F8023, což nutně vyžaduje znalosti mirkopočítače, programovacích nástrojů a použitého hardware. Se všemi stavebními prvky aplikace se budeme krok za krokem seznamovat. Nezbytnou součástí bude praktické použití knihovny funkcí, kde využijeme vhodnou implementaci regulátoru.
 
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(zahájení 10.11. zasedací místnost E525, následně pokračování v počítačové učebně E248)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na kurz je možné se registrovat do 8.11.2011 12:00 nebo do naplnění maximální kapacity kurzy.

PřílohaVelikost
pozvanka_09_1111.pdf50.91 KB
brozura_09_1111.pdf3.19 MB
prezentace_09_1111.pdf4.8 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.