Kurz Použití mikropočítačů pro vývoj embedded aplikací

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

Datum akce: 
Čtvrtek, 11. Listopad 2010 - 9:00 - Pátek, 12. Listopad 2010 - 17:00

Dvoudenní kurz bude orientován na rozšíření znalostí v oblasti vytváření embedded aplikací. Cílem semináře bude ukázat specifika vývoje embedded aplikací a to jak z hlediska hardwarové podpory ze strany mikropočítače, tak i používaných programovacích technik. Součástí semináře bude rovněž i praktická část, kde posluchači budou mít možnost si vyzkoušet základy embedded programování. Náplň semináře předpokládá znalosti z oblasti mikroprocesorů a jejich programování, znalost jazyka C, případně absolvování kurzu "Mikroprocesorová technika v embedded systémech".

Obsah kurzu:

Periferní moduly mikropočítače specifické pro embedded systémy
V této části se zaměříme na stručný popis periferií mikropočítačů. Ve stručnosti budou zmíněny obecně známé periferie pro všeobecné použití jako např. SCI, SPI, GPIO, časovače/čítače. Podrobněji se budeme zabývat specifickými embedded periferiemi jako jsou PWM, ADC, speciální moduly časovačů/čítačů, komparátory, atd.

Knihovna optimalizovaných funkcí pro embedded systémy
Pro práci na vývoji embedded systémů je nezbytně nutné používat ověřené algoritmy, které vedou k minimalizaci možných chyb a hazardních stavů komplexní embedded aplikací. K tomuto účelu se používají algoritmy, které byly důsledně vyvíjené podle standardů organizace, psané optimálně a důkladně testované. Takové algoritmy jsou pak sdružovány do knihoven a slouží vývojářům ke snadnějšímu vývoji aplikací. V této části si ukážeme seznam funkcí k volnému použití, jejich členění do jednotlivých knihoven a zaměříme se na funkce specifické pro řízení elektrických pohonů.

Praktická cvičení
Většina času kurzu bude věnována praktické části, kde si na příkladech ukážeme některé aspekty embedded programování a zaměříme se na všeobecně užitečné programovací praktiky. V rámci praktické části budou probrána následující témata:

  • Obsluha přerušení - standardní přerušení, rychlá přerušení, použití assembleru
  • Funkce - volací konvence, psaní funkcí, assemblerovské funkce s hlavičkou funkce v jazyce C, mixování assemblerovského přístupu a jazyka C
  • Stack - správné vytváření, obsluha a uvolňování
  • Nastavování embedded periferií - PWM, ADC, časovače/čítače
  • Hardwarová synchronizace PWM modulu s modulem ADC - příklad použití, detailní popis nastavení, ověření funkčnosti
  • Příklady použití knihovny embedded funkcí - generování 3-fázové SVM modulace
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(11.11. v 9:00 zahájení v zasedací místnosti E525, následně pak počítačová učebna E-248)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Z důvodu vysokého zájmu byla již naplněna maximální kapacita kurzu a registrace byla ukončena.

PřílohaVelikost
pozvanka_09_1011.pdf48.83 KB
brozura_09_1011.pdf2.06 MB
prezentace_09_1011_1.pdf3.38 MB
presentace_09_1011_2.pdf1.63 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.