Mikroprocesorová technika

Kurz Efektivní programování mikropočítačů v embedded aplikacích

Lektor: 

ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče Česká republika)
ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče Česká republika)

Datum akce: 
Čtvrtek, 29. Listopad 2012 - 9:00 - Pátek, 30. Listopad 2012 - 17:00

Dvoudenní kurz je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti programování embedded aplikací. Kurz bude rozdělen na část teoretickou a praktickou. V teoretické části probereme specifika hardwarové podpory pro vytváření embedded aplikací jako např. Flash memory controller, Integer a Fractional aritmetiku, speciální periferie pro řízení elektrických pohonů a spínaných zdrojů, atd. Podrobněji se zaměříme na programovací techniky (C a assembler). V rámci kurzu budou mít posluchači možnost si vyzkoušet základy embedded programování na řadě příkladů. Náplň kurzu předpokládá znalosti z oblasti mikroprocesorů a jejich programování a znalost jazyka C.

Kurz Digitální řízení spínaných zdrojů

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče)
Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče)

Datum akce: 
Čtvrtek, 31. Květen 2012 - 9:00 - Pátek, 1. Červen 2012 - 17:00

Dvoudenní kurz bude zaměřen na digitální spínané zdroje. Řešena bude jak problematika teoretických základů spínaných zdrojů, tak i prakické otázky programování SW spínaného zdroje.

Kurz Použití mikroprocesorů pro řízení pohonů s BLDC motory

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

 

Datum akce: 
Čtvrtek, 10. Listopad 2011 - 9:00 - Pátek, 11. Listopad 2011 - 17:00

Dvoudenní kurz bude orientován na problematiku řízení elektrických pohonů se zaměřením na BLDC motory (bezkartáčové elektronicky komutované motory). Cílem semináře bude shrnutí základů teorie řízení BLDC motorů, na které se bude dále navazovat v tomto semináři. Převážná část semináře bude věnována aplikační části zaměřené na praktické programovaní řídicí struktury BLDC pohonu s otáčkovou zpětnou vazbou. Náplň semináře předpokládá znalosti z oblasti mikroprocesorů a jejich programování, základní znalosti principů řízení BLDC motorů a terminologi řízení elektrických pohonů, znalost jazyka C, případně absolvování kurzů "Mikroprocesorová technika v embedded systémech" a "Mikroprocesorová technika v aplikacích řízení elektrických pohonů".

Kurz Mikroprocesorová technika v aplikacích řízení elektrických pohonů

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

Datum akce: 
Čtvrtek, 2. Červen 2011 - 9:00 - Pátek, 3. Červen 2011 - 17:00

Dvoudenní kurz bude orientován na problematiku řízení elektrických pohonů se zaměřením na BLDC motory (bezkartáčové elektronicky komutované motory). Cílem kurzu bude probrat základy teorie elektrických pohonů, řízení BLDC motorů, specifika mikropočítačů pro řízení BLDC motorů a vhodné programovací techniky. Součástí kurzu bude rovněž i praktická část, kde budou mít posluchači možnost si vyzkoušet naprogramování reálné aplikace řízení BLDC motoru. Náplň kurzu předpokládá znalosti z oblasti mikroprocesorů a jejich programování, znalost jazyka C.

Kurz Použití mikropočítačů pro vývoj embedded aplikací

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

Datum akce: 
Čtvrtek, 11. Listopad 2010 - 9:00 - Pátek, 12. Listopad 2010 - 17:00

Dvoudenní kurz bude orientován na rozšíření znalostí v oblasti vytváření embedded aplikací. Cílem semináře bude ukázat specifika vývoje embedded aplikací a to jak z hlediska hardwarové podpory ze strany mikropočítače, tak i používaných programovacích technik. Součástí semináře bude rovněž i praktická část, kde posluchači budou mít možnost si vyzkoušet základy embedded programování. Náplň semináře předpokládá znalosti z oblasti mikroprocesorů a jejich programování, znalost jazyka C, případně absolvování kurzu "Mikroprocesorová technika v embedded systémech".

Kurz Mikroprocesorová technika v embedded systémech

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Libor Prokop (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

Datum akce: 
Pondělí, 21. Červen 2010 - 9:00 - Úterý, 22. Červen 2010 - 17:00

 

Vzhledem k zájmu o kurz Mikroprocesorová technika v embedded systémech ve dnech 27-28.5., který výrazně překračuje jeho kapacitní možnosti, bude identický kurz realizován znovu v termínu 21-22.6. Prosíme účastníky, kteří se registrovali již na předchozí běh, aby se neregistrovali znovu. Přednost bude dána těm zájemcům, kteří se nemohli z důvodu naplnění kurzu v prvním běhu zúčastnit.

Mikropočítače a především aplikace řízené mikropočítači zasahují v současné době prakticky do všech oblastí lidské činnosti. S mikropočítačovými systémy se dnes setkáváme od hraček, přes domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, lékařskou techniku, meřicí a diagnostické systémy, komunikace, automobilový a letecký průmysl až po kosmické technologie. Cílem kurzu je seznámení s novými trendy v mikropočítačích pro embedded systémy, způsoby programování a ladění komplexních aplikací, možnostmi použití nástrojů výrazně urychlujících vývojový proces. Součástí kurzu bude i praktická část, během které si účastníci budou moci vyzkoušet praktické aspekty programování mikroprocesorových systémů.  

Kurz Mikroprocesorová technika v embedded systémech

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Libor Prokop (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

Datum akce: 
Čtvrtek, 27. Květen 2010 - 9:00 - Pátek, 28. Květen 2010 - 17:00

Mikropočítače a především aplikace řízené mikropočítači zasahují v současné době prakticky do všech oblastí lidské činnosti. S mikropočítačovými systémy se dnes setkáváme od hraček, přes domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, lékařskou techniku, meřicí a diagnostické systémy, komunikace, automobilový a letecký průmysl až po kosmické technologie. Cílem kurzu je seznámení s novými trendy v mikropočítačích pro embedded systémy, způsoby programování a ladění komplexních aplikací, možnostmi použití nástrojů výrazně urychlujících vývojový proces. Součástí kurzu bude i praktická část, během které si účastníci budou moci vyzkoušet praktické aspekty programování mikroprocesorových systémů.  

Syndikovat obsah