Seminář Vybrané problémy metrologie fyzikálních a elektrických veličin

Lektor: 

Mgr. Martin Šíra, Ph.D. (ČMI Brno)
Ing. Věra Nováková Zachovalová (ČMI Brno)
Ing. Jan Otych (ČMI Brno)
Mgr. Jaroslav Zůda (ČMI Brno)

Datum akce: 
Pondělí, 18. Červen 2012 - 9:00 - 17:00

Moderní věda je neodmyslitelně spojena s problematikou metrologického zajištění měřených mechanických,  tepelných, chemických a elektrických veličin. Neustále se zvyšující požadavky na přesné a opakovatelné měření jsou hlavní motivací pro rychlý rozvoj používaných metod. Cílem semináře je seznámit účastníky se současným stavem metrologie vybraných veličin - teploty, hmotnosti, elektrických veličin. Dále bude na praktickém příkladu vysvětlen výpočet nejistot metodou Monte Carlo. 

Obsah semináře
 
1.   Výpočet nejistot metodou Monte Carlo (Mgr. Martin Šíra, Ph.D.)
Úvod do metody Monte Carlo, popis principů, výpočet ukázkového příkladu, srovnání výhod a nevýhod s metodou GUF, přehled softwaru vhodného pro metodu Monte Carlo.
2.   Metrologie elektrických veličin (Ing. Věra Nováková Zachovalová, Mgr. Martin Šíra, Ph.D.)
2.1.    Úvod do metrologie elektrických veličin (Ing. Věra Nováková Zachovalová)
Rozdělení do skupin dle EURAMETu, základní schéma návaznosti.
2.2.    Kvantové etalony v metrologii elektrických veličin (Mgr. Martin Šíra, Ph.D.)
Historie primární metrologie elektrických veličin, kvantový etalon stejnosměrného napětí, kvantový etalon elektrického odporu, kvantový etalon proudu, kvantový elektrický trojúhelník, důsledky na redefinici kilogramu, wattové váhy.
2.3.     Metrologie ss a nf elektrických veličin (Ing. Věra Nováková Zachovalová)
Schéma návaznosti jednotlivých veličin (DCV, DCI, DCR, ACV, ACI, Z, P), používané etalony a jejich základní princip, metody měření (kalibrace), dosahované nejistoty.
3.   Metrologie teploty (Ing. Jan Otych)
3.1.    Základní pojmy
3.2.    Měření teploty

Teplotní snímače, vyhodnocovací jednotky, přesnost, nejistoty.
3.3.    Generování teploty
Kapalinové lázně, horizontální pece, teplotní žárovky, černá tělesa, stabilita, homogenita.
4.   Metrologie hmotnosti (Mgr. Jaroslav Zůda)
4.1.    Historie metrologie hmotnosti
Důvody zavedení jednotné definice kilogramu.
4.2.    Nová definice kilogramu
Důvody pro novou definici, výkonové váhy, projekt Avogadro.
4.3.    Měření hmotnosti ve vakuu
Návaznost na novou definici kilogramu, změna hmotnosti v závislosti na povrchu a objemu závaží, rozdíl mezi skutečnou a konvenční hmotností.
4.4.    Přenos kilogramu na díly a násobky
Základní schéma návaznosti v metrologii hmotnosti, základní metody porovnání.

 

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena v pátek 15.6.2012 v 12:00 hod.

PřílohaVelikost
pozvanka_08_1206.pdf47.55 KB
brozura_08_1206.pdf809.55 KB
prezentace_08_1206_1a.pdf5.33 MB
prezentace_08_1206_1b.pdf10.15 MB
prezentace_08_1206_1c.pdf5.16 MB
prezentace_08_1206_2.pdf3.27 MB
prezentace_08_1206_3.pdf6.38 MB
prezentace_08_1206_4.pdf1.76 MB
prezentace_08_1206_5.pdf1.45 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.