Seminář Koherentní demodulace a její využití v měřicí technice

Lektor: 

 Prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (ČVUT Praha)

Datum akce: 
Pátek, 18. Listopad 2011 - 9:00 - 17:00

V měřicí technice jsou velmi rozšířené obvody pro zpracování měřicích signálů - koherentní demodulátory, známé spíše pod označením synchronní detektory, fázově citlivé detektory, cize řízené usměrňovače, lock-in zesilovače (LIA). Dovolují určit amplitudu a fázi signálu, a to i v případech signálu s amplitudou ležící hluboko pod úrovní rušení. Podmínkou jejich správné funkce je koherence vstupního a referenčního signálu. Jejich funkce je většinou demonstrována na silně zjednodušeném modelu, zdaleka nevystihujícím jejich podstatu, možné aplikace a případná omezení. V průběhu semináře bude ukázán jejich hlubší teoretický základ založený na metodách odhadu parametrů signálu, jejich přístrojová realizace a typické aplikace. 

Obsah semináře
 
1.   Teoretický základ
- Odhady měronosných parametrů signálů
- Odhad minimalizující střední kvadratickou hodnotu odchylky (MMSE)
- Odhad podle kritéria LMMSE. (Linear Minimum Mean Square Error)
- Odhad amplitudy signálu za přítomnosti rušení
- Odhad LMMSE jako číslicová filtrace. Koherentní demodulátor jako přizpůsobený filtr
- Zlepšení poměru signál/šum odhadem amplitudy dle LMMSE.
2.   Koherentní metody zpracování signálů
- Koherentní demodulace -  korelační metoda zpracování signálů
- Koherentní demodulace na principu koincidence polarity
- Koherentní demodulace -  korelační metoda zpracování signálů
- Koherentní integrace
- Koherentní průměrování signálů
- Koherentní filtrace
3.   Obvody a přístroje pro koherentní zpracování signálů
- Analogové koherentní demodulátory a jejich přenosové charakteristiky
- Příklady obvodových realizací (IO: AD630, AD698 AD5933) a přístrojů.
- Číslicové koherentní demodulátory.
- Požadavky,výhody,používané typy převodníků A/Č- zvyšování rozlišovací schopnosti (teorém ekvivalentní nelinearity).
- Přístroje pro koherentní průměrování
- Analogové a číslicové koherentní integrátory
4.   Typické aplikace
- Určení složek fázoru signálu - podstata vektor – voltmetru.
- Můstková měření
- Měření impedancí
- Měření šumu
- Spektrální analýza
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena ve úterý 15.11.ve 12:00 hod.

PřílohaVelikost
pozvanka_08_1111.pdf47.98 KB
brozura_08_1111.pdf2.41 MB
prezentace_08_1111.pdf1.72 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.