Měřicí systémy

Seminář měření vibrací, hluku a úhlových vibrací za otáčení rotačních strojů

Lektor: 

 Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (VŠB-TU Ostrava)

Datum akce: 
Pátek, 1. Prosinec 2017 - 10:00 - 12:00

Seminář bude pojednávat o návrhu tracking (souběhových) filtrů, řádové analýze a synchronní filtraci signálů z rotačních strojů. K souběhové filtraci lze použít např. kvadraturní směšování a Vold-Kalmanův filtr, jejichž vlastnosti budou popsány.

Seminář piezoelektrické snímače a měřicí technika

Lektor: 

Ing. Pavel Švec (Kistler Eastern Europe s.r.o.)

Datum akce: 
Úterý, 13. Červen 2017 - 9:00 - 13:00

Účastnící semináře se seznámí se základními principy konstrukce piezoelektrických snímačů tlaku, síly a zrychlení a z toho plynoucími výhodami a nevýhodami jednotlivých řešení. K dispozici budou i konkrétní ukázky technického řešení na vzorcích snímačů firmy Kistler.

Seminář Měření při vývoji magnetoreologických tlumičů

Lektor: 

Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (VUT FSI Brno)
Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (VUT FSI Brno)
Ing. Michal Kubík (VUT FSI Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 15. Prosinec 2016 - 10:00 - 12:00

Obsahem semináře bude stručný přehled problematiky vývoje magnetoreologických tlumičů a vysvětlení experimentů, které s vývojem nového typu tlumiče souvisí:
- Ukázka tlumiče – jednoduchý popis konstrukce, základní charakteristika tlumiče
- Měření F-v charakteristiky (rozdíl mezi ideální a reálnou char., výběr bodů z měření pro sestavení F-v charakteristiky)

Seminář Optické gyroskopy

Lektor: 

Ing. Michal Skalský (VUT Brno)

Datum akce: 
Úterý, 20. Prosinec 2016 - 9:00 - 11:00

Optické a optovláknové gyroskopy představují nejpřesnější snímače úhlové rychlosti. Jakožto klíčový prvek inerciálních navigačních systémů dnes nacházejí uplatnění v letectví, námořnictví, vesmírných misích, robotice i ve vojenské technice. Seminář se věnuje rozdělení a principu optovláknových (FOG) a kruhových laserových gyroskopů (RLG).

Seminář Měření veličin pohybu v aplikacích mobilní robotiky

Lektor: 

Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (VUT v Brně)

doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (VUT v Brně)

Datum akce: 
Čtvrtek, 17. Prosinec 2015 - 10:00 - 12:00

Obsahem semináře jsou současné možnosti měření veličin pohybu (především pozice a orientace) se zaměřením na aplikace v mobilní robotice. V první části budou vysvětleny základní principy často používaných metod (GNSS, INS, odometrie, laserové skenování apod.).

Seminář Data Management pro měřicí systémy

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)

Datum akce: 
Středa, 2. Prosinec 2015 - 13:00 - 15:00

Seminář zaměřený na téma tzv. Data Managementu, tzn na možnosti ukládání a zprávy naměřených hodnot, vyhledávání hodnot, které nas zajímají pro kvantifikaci a hodnocení kvality experimentů a samozřejmě nebude chybět ani samotná tvorba reportů.

Seminář Začínáme s počítačovým viděním na platformě National Instruments

Lektor: 

Ing. Martin Čala (VUT Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 11. Prosinec 2014 - 9:00 - 12:00

Seminář představí účastníkům možnosti pro zpracování obrazu v návaznosti na hardwarové a softwarové prostředky firmy National Instruments. Pozornost bude věnována možnostem připojení různých kamer k počítači pomocí rozhraní CL, GigE nebo USB i s ohledem na výrobce třetích stran.

Seminář Možnosti a praktické ukázky zpracování signálů na platformě LabVIEW

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)

Datum akce: 
Pondělí, 8. Prosinec 2014 - 10:00 - 12:00

LabVIEW jako vývojové prostředí poskytuje velké množství funkcí pro zpracování signálů. Navíc do LabVIEW existuje velká škála doplňků, které tyto možnosti ještě umocňují. Na druhé straně je možné aplikace napsané v LabVIEW spouštět na různých typech HW podle požadavků a náročnosti aplikace.

Seminář Navigace a navigační senzory

Lektor: 

Ing. Tomáš Neužil, Ph.D.   (Honeywell)

Datum akce: 
Středa, 11. Prosinec 2013 - 15:00 - 17:00

Seminář se zabývá problematikou navigace leteckých prostředků se zaměřením na praktické problémy při realizaci autonomním navigačních systémů, zejména konstrukce IMU (Inertial Measurement Unit) a AHRS (Attitude and Heading Reference System).

Seminář Racionální agenti

Lektor: 

doc. Ing. Jan Žižka, CSc.   (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Pondělí, 2. Prosinec 2013 - 9:00 - 11:00

Seminář se zabývá pragmatickým zaměřením velké části současného výzkumu a aplikací umělé inteligence na využití teoretických i empiricky získaných znalostí pro budování tzv. agentů.

Syndikovat obsah