Seminář Stabilní a centrální varieta nelineárních dynamických systémů a úloha regulace výstupu

Lektor: 

 ing. Mgr. Branislav Rehák, Ph.D. (ÚTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 13. Duben 2012 - 9:00 - 17:00

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými tématy moderní teorie nelineárních systémů. Zvláštní důraz je kladen na seznámení s problematikou stabilních variet a jejich použití pro řízení. Budou představeny i numerické metody pro jejich aproximaci. Na konci semináře bude probrán problém regulace výstupu.
Osnova:
 1. Stabilita nelineárních systémů
  1. Základní pojmy, Ljapunovova funkce
  2. Region of attraction – jeho odhad s využitím Ljapunovovy funkce
  3. Řízení s ohledem na maximalizaci této oblasti
 2. Stabilní, nestabilní a centrální varieta
  1. Vlastnosti, existence (bez matematického důkazu) 
  2. Výpočet – numerické metody: Taylorovy řady, iterace, konečné prvky 
  3. Použití – optimální řízení nelineárních systémů, výpočet adjungovaných stavů a řízení
  4. Stabilní varieta u systémů s diskrétním časem, analogie a rozdíly v porovnání se systémy se spojitým časem
 3. Návrh pozorovatele s využitím stabilní variety
 4. Regulace výstupu
  1. Definice a základní pojmy, lineární problém regulace výstupu
  2. Různé formulace – full state feedback, error feedback 
  3. Optimální regulace výstupu
  4. Aplikace regulace výstupu
 
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 11.4.2012 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_05_1204.pdf46.94 KB
brozura_05_1204.pdf627.7 KB
prezentace_05_1204.pdf5.12 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.