Seminář Parciální diferenciální rovnice a jejich význam pro aplikace

Lektor: 

 prom.mat. Zdeněk Beran, CSc. (UTIA AV Praha)

Datum akce: 
Pátek, 23. Září 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na otázky matematicko-fyzikálního modelování prostřednictvím počátečně-okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice a jejich systémy. Zvláštní důraz je kladen na matematické základy těchto úloh a na základní analyticko-numerické metody jejich řešení. Rovněž jsou presentovány některé konkrétní modely fyzikálních jevů, které mají základní význam v inženýrské praxi.

 Osnova:

  • Matematické modelovaní - parciální diferenciální rovnice (PDR), korektní úlohy, vliv kvality hranice, typické úlohy pro PDR - Laplaceova rovnice, rovnice pro difuzní procesy, skalární zákony zachováni, modelování procesů vlnění a vibrací, nelineární PDR, klasifikace PDR - lineární, nelineární, eliptické, parabolické, hyperbolické, okrajové podmínky - Dirichletovy, Neumannovy, Newtonovy
  • Matematické základy teorie PDR - funkcionální analýza: Banachovy a Hilbertovy prostory, projekce a dualita, kompaktnost a slabá konvergence, abstraktní variační úloha, teorie distribucí a Sobolevovy prostory: distribuce a operace s nimi, Fourierova transformace, definice Sobolevových prostorů, stopy funkcí, prostory zahrnující čas
  • Matematická formulace úlohy - variační pro eliptické PDR, slabá pro evoluční rovnice: parabolické, hyperbolické, řešení - klasické, ve smyslu distribucí, variační, slabé, silné
  • Numerické metody - metoda sítí, metoda konečných prvků (FEM), metoda hraničních/okrajových prvků (BEM): formulace, přístupy k numerickému řešení vzniklých aproximačních úloh, jejich vlastnosti, podmínky řešení
  • Příklady některých konkrétních modelů a jejich řešení - úlohy mechaniky proudění kapalin, úlohy z oblasti vlnění: lineární, nelineární; úlohy z oblasti elektrostatiky a elektrodynamiky, difúzní jevy
     
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 22.9.2011 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_05_1109.pdf48.09 KB
prezentace_05_1109.pdf9.19 MB
brozura_05_1109.pdf2.54 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.