Seminář Navrhování a vyhodnocování experimentů

Lektor: 

 RNDr. Jiří Michálek, CSc. (CQR při ÚTIA AVČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 3. Prosinec 2010 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními principy navrhování a vyhodnocování statistických experimentů, což je oblast aplikované matematické statistiky, která bohužel u nás není prakticky pěstována. Rovněž její používání v praxi je u nás velice vzácné na rozdíl od průmyslově vyspělých států. Budou přiblíženy nejdůležitější typy statistických experimentů, jako jsou faktoriální návrhy, návrhy na hledání optimální odezvy, směsové návrhy, optimální návrhy a tzv. Taguchiho návrhy. Hlavní důraz během semináře bude kladen na konstrukci a vyhodnocování faktoriálních návrhů, a to jak úplných, tak dílčích, na problematiku směšování ve faktoriálních návrzích. Podrobněji bude též vysvětlena problematika Taguchiho návrhů, které jsou dosti často v praxi využívány. Hlavním nástrojem pro hodnocení statistických návrhů je analýza rozptylu (ANOVA). Seminář bude doplněn řadou konkrétních příkladů použití statistických návrhů.

Osnova semináře:

  1. Úvod do navrhování experimentů
  2. Základní typy návrhů experimentů
  3. Faktoriální návrhy
  4. Taguchiho návrhy
  5. Metoda optimalizace odezvové (responzní) plochy (Response Surface Methodology)
  6. Směsové návrhy
  7. Optimální návrhy
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 2.12.2010 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_05_1012_2.pdf48.59 KB
brozura_05_1012_2.pdf937.45 KB
prezentace_05_1012_2.pdf3.58 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.