Seminář Matematické základy zpracování signálů

Lektor: 

 Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (VŠB-TU Ostrava)

Datum akce: 
Čtvrtek, 17. Červen 2010 - 9:30 - 17:30

Seminář bude zaměřen na problematiku číslicového zpracování signálů v měřicí technice a diagnostice strojních zařízení. Zvláštní pozornost bude věnována problematice filtrace signálu a jejímu praktickému využití na reálných systémech.


Seminář bude obsahovat tyto teoretické okruhy:

  • Číslicové filtry - odvození číslicového filtru ze spojitého filtru, frekvenční charakteristika filtru, kompenzace zkreslení frekvence při náhradě analogového filtru číslicovým, IIR a FIR filtry, návrh filtrů, frekvenční transformace, multirate filtry
  • Kalmanův filtr - měření neznámé konstanty, měření otáček při rozběhu, signal fusion
  • Souběhové filtry - Vold-Kalmanův filtr první a druhé generace, filtry pro blízké a křižující řády kvadraturní směšování
  • Hilbertova transformace - metody výpočtu, použití FT, Hilbert transformer, analytický signál, amplitudová a fázová demodulace
  • Praktické aplikace filtrů
  • Výpočet obálky a fáze signálů

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 16.6.2010 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_05_1006.pdf52.27 KB
prezentace_05_1006.pdf2.76 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.