Seminář Matematické nástroje modelování vybraných úloh z elektromagnetismu a hydrodynamiky

Lektor: 

  prom.mat. Zdeněk Beran, CSc. (UTIA AV Praha)

Datum akce: 
Pátek, 19. Říjen 2012 - 9:00 - 17:00

 

Na jednotném základě teorie diferenciálních forem budou exaktně odvozeny základní rovnice elektromagnetismu - Maxwellovy rovnice a základní rovnice hydrodynamiky - Navier-Stokesovy rovnice. K tomuto účelu bude uveden stručný úvod do teorie diferenciálních forem v rozsahu nutném pro pochopení podstaty problematiky. V oblasti elektromagnetismu budou formulovány a řešeny některé typické úlohy teorie elektromagnetického pole. V oblasti hydrodynamiky budou Navier-Stokesovy rovnice zobecněny pro případ turbulentního proudění. Za tímto účelem budou uvedeny základy statistických metod, nutných k formulaci základních statistiských modelů turbulence. Závěrem bude uvedena funkcionální formulace turbulentního proudění kapalin prostředníctvím rovnic ve funkcionálních derivacích.

Osnova semináře:

 1. Teorie diferenciálních forem a některé základní výsledky
  1. Stručný úvod do teorie diferenciálních forem
  2. Isometrie, Killingovo vektorové pole
  3. Hodge-ho *-operátor, zobecněný Laplaceův operátor
 2. Jednotné odvození Maxwellových rovnic a Navier-Stokesových rovnic
  1. Odvození Maxwellových rovnic
  2. Odvození Navier-Stokesových rovnic
 3. Jednoduché aplikace teorie diferenciálních forem v elektromagnetismu
  1. 0-formy: skalární potenciály
  2. 1-formy: intensita pole
  3. 2-formy: hustota toku (flux density), hustota proudu (current density)
  4. 3-formy: hustota náboje
  5. vnější součin a Poyntinkova 2-forma
 4. Modely pro statistickou teorii turbulence kapalin
  1. Statistický popis proudění kapalin
  2. Momentové rovnice a problém jejich uzavírání
  3. Aplikace 1: Reynoldsovy rovnice pro proudění kapalin
  4. Aplikace 2: k-epsilon model turbulentního proudění
 5. Funkcionální formulace turbulentního proudění
  1. Stručný úvod do problematiky funkcionálních derivací
  2. Charakteristický funkcionál, spektrální analýza ve funkcionálních prostorech
  3. Odvození Hopfovy rovnice a její analýza

 

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 17.10.2012 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_05_1210.pdf46.21 KB
brozura_05_1210.pdf222.23 KB
prezentace_05_1210.pdf2.99 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.