Kurz Počítačová analýza vícerozměrných dat v oborech přírodních, technických a společenských věd

Lektor: 

 Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. (Univerzita Pardubice, Pardubice)

Datum akce: 
Pondělí, 20. Červen 2011 - 8:30 - Pátek, 24. Červen 2011 - 16:30

Cílem týdenního kurzu je seznámit zájemce s metodami počítačově orientované statistické analýzy vicerozměrných dat. Probírané metody umožňují extrahovat v datech ukrytou informaci a odhalovat vnitřní vazby a strukturu vlastností znaků a objektů datové matice. Kurz je vhodný pro studenty i učitele přírodních, technických i společenských věd, kteří začínají s vícerozměrnou analýzou pomocí počítače.

    Jedenáct tematických bloků se bude týkat vždy jedné metody vícerozměrné analýzy. Bude popsán cíl spolu se zaměřením, podrobným pracovním postupem a interpretací výsledků. Kurz se soustřeďuje na v praxi nejpoužívanější metody statistické analýzy vícerozměrných dat jako jsou průzkumová analýza dat s prvotní úpravou dat, která je následována metodou hlavních komponent PCA, faktorovou analýzou FA, diskriminační analýzou DA, kanonickou korelací CCA, logistickou regresí LR, analýzou shluků CLU, vícerozměrným škálováním MDS a korespondenční analýzou CA. Důraz je kladen zejména na formulaci úlohy a na interpretaci výsledků. Výklad metod bude usnadněn mnoha praktickými příklady, obrázky s grafy a diagramy, ve kterých je diagnostikování vnitřních vztahů zvláště názorné a vhodné k logické interpretaci. Příklady jsou voleny především z oborů přírodních věd, zejména z biochemické a klinické praxe, dále z analytické chemie ale také ze sociologie a psychologie. Při výkladu bude využíván program STATISTICA.

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(počítačová učebna E-248)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na kurz je nutné se předem registrovat. Přihlášky na kurz zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena po naplnění volných míst, nejpozději však 17.6.2011 v 14:00 hod. Z důvodu omezené kapacity mají přednost při registraci členové cílové skupiny.

PřílohaVelikost
pozvanka_05_1106.pdf46.12 KB
brozura_05_1106.pdf1.18 MB
prezentace_05_1106_01.pdf8.53 MB
prezentace_05_1106_02.pdf7.96 MB
prezentace_05_1106_03.pdf7.49 MB
prezentace_05_1106_04a.pdf7.27 MB
prezentace_05_1106_04b.pdf11.08 MB
prezentace_05_1106_04c.pdf7.81 MB
prezentace_05_1106_05.pdf11.91 MB
prezentace_05_1106_06.pdf11.79 MB
prezentace_05_1106_07a.pdf3.53 MB
prezentace_05_1106_07b.pdf11.38 MB
prezentace_05_1106_08.pdf8.06 MB
prezentace_05_1106_09a.pdf5.37 MB
prezentace_05_1106_09b.pdf7.91 MB
prezentace_05_1106_10a.pdf5.47 MB
prezentace_05_1106_10b.pdf8.21 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.