Seminář Základy piezoelektřiny pro aplikace

Lektor: 

 Doc. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D. (Technická univerzita Liberec)

Datum akce: 
Pátek, 2. Prosinec 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na základní znalosti fyzikálních vlastností a principů v piezoelektřině, pyroelektřině a feroelektřině, potřebných k aplikaci piezoelektrických materiálů v rezonátorech a aktuátorech.

Obsah semináře:

Úvodem bude stručně zmíněna historie objevování těchto jevů, jejich fyzikální podstata, krystalografické zákonitosti a tenzorový popis anizotropního prostředí, jež jediné může piezoelektrické vlastnosti mít. Kromě přehledu všech piezoelektrických materiálů budou posluchači seznámeni především s fyzikálními vlastnosti piezoelektrické keramiky jako jednoho z nejvíce aplikovaných piezoelektrických materiálů. Dále budou podrobně zmíněny metody měření piezoelektrických vlastností pomocí rezonanční, interferometrické, hydrostatické, kvazistatické, ultrazvukové „pulse-echo“ metody a metody určování hysterezních vlastností. Posluchači budou seznámeni se základními principy aplikace piezoelektrických materiálů v rezonátorech, ohybových a mnohovrstvých aktuátorech. Piezoelektrický rezonátor bude popsán v náhradním obvodu jako prvek s frekvenčně závislou impedancí a modelován analyticky pro jednoduché geometrie. Bude popsán transformační poměr a účinnost rezonátoru s dělenými elektrodami, který může být použit jako piezoelektrický transformátor. Základní vlastnosti ohybových bimorfních a unimorfních aktuátorů budou charakterizovány teoreticky i experimentálně při buzení stejnosměrným a střídavým signálem.

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena ve středu 30.11.2011 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_06_1112.pdf45.84 KB
brozura_06_1112.pdf1.52 MB
prezentace_06_1112_1.pdf5.76 MB
prezentace_06_1112_2.pdf5.01 MB
prezentace_06_1112_3.pdf4.99 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.