Seminář Problematika výskytu nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech

Lektor: 

Ing. Martin Kulich (VVUÚ a.s., Ostrava-Radvanice)
Ing. Martin Keltoš (Státní úřad inspekce práce)

Datum akce: 
Pátek, 6. Květen 2011 - 9:00 - 17:00

Mezi průmyslové provozy, ve kterých existuje riziko výbuchu spojené s přítomnosti nebezpečné výbušné atmosféry, patří všechny provozy napříč průmyslovým spektrem (potravinářství, energetika, farmacie, textilní a papírenský průmysl, chemický průmysl, atd.), ve kterých se vyskytuje hořlavý prach, nebo hořlavé plyny či páry hořlavých kapalin.
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou protiexplozní bezpečnosti, charakteristikami prostředí vyskytujícími se v průmyslové praxi,  problematikou spojenou s požadavky na elektrické instalace určené pro prostory s nebezpečím výbuchu. 

Obsah semináře
 
1.   Úvod do problematiky protiexplozní bezpečnosti
- základní rozdělení prostor z pohledu nebezpečí výbuchu, pojmy a definice, legislativní rámec
2.   Požárně technické charakteristiky, jejich význam a aplikace v analýze rizik technologie
-  rozbor základních veličin požárně technických charakteristik, jejich praktické využití
3.   Příklady typických průmyslových odvětví a technologií
- typické příklady provozů a technologií, ve kterých nelze vyloučit přítomnost a možnost iniciace nebezpečné výbušné atmosféry
4.   Elektrické instalace v prostorách s nebezpečím výbuchu
- stanovení prostředí, definovaní požadavku na el. krytí, jiskrově bezpečné obvody
5.   Základní způsoby a filosofie protiexplozní ochrany
- funkční principy a vhodnost použití jednotlivých koncepcí, příklady realizace
6.   Praktické ukázky funkce jednotlivých typů protiexplozních bezpečnostních zařízení
- video s komentářem
 

 

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena ve čtvrtek 5.5.2011 v 12:00 hod.

PřílohaVelikost
pozvanka_06_1105.pdf47.8 KB
brozura_06_1105.pdf1.03 MB
prezentace_06_1105_1.pdf3.32 MB
prezentace_06_1105_2.pdf1.84 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.