Seminář Principy a perspektivy aktivních metod v akustice

Lektor: 

 Prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 5. Březen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na základní informace o aktivních metodách v akustice a bude obsahovat fyzikální základy (interference, Huygensův princip, zvukové pole v potrubích, zvukovodech a uzavřených prostorech), principy snižování hluku v potrubích, jeden a více sekundárních zdrojů, snižování hluku v uzavřených prostorech, principy akustické vazby, potlačování akustických módů, lokální snižování hluku v 3-rozměrném prostoru. Dále se bude zabývat feedback a feedforward strategiemi, analogovou a digitální realizací těchto strategií, budou zmíněny algoritmy založené na LMS, stabilitě algoritmů, algoritmy pro vícekanálové systémy. Budou uvedeny příklady praktických realizací aktivních systémů (jednorozměrné aplikace, aktivní metody v prostorové akustice, aplikace aktivního snižování vibrací), v závěru bude zmíněn rovněž výzkum speciálního měniče pro aktivní snižování vibrací.

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 4.3.2010 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_06_1003.pdf48.49 KB
prezentace_06_1003.pdf3.26 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.