Seminář Přesné měření délek pomocí laserové interferometrie

Lektor: 

Ing. Ondřej Číp, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)

Datum akce: 
Pátek, 14. Říjen 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář seznamuje posluchače s principy měření délek pomocí interference laserového světla. Posluchači získají představu o současné metrologii délky, která je založena na koherentním záření laserů. Seminář dále osvětluje pojmy z oblasti polarizace světelných vln a seznamuje s funkcí optických komponent, které jsou využívány pro stavbu laserových interferometrů. Pozornost je dále věnována veličinám a jevům, které ovlivňují přesnost měření délky pomocí interferometrů, tj. index lomu měřicího prostředí, teplota optických komponent a atmosférický tlak, který na měřené objekty působí. Důležitou částí semináře je popis detekčních technik, které se pro laserové interferometry využívají, včetně kompenzace nelinearity stupnice. Nechybí ani vysvětlení a popis tradičních měřicích sestav laserových interferometrů, které se používají pro 1-D, 2-D a 3-D odměřování. Rovněž se seminář orientuje na vysvětlení pojmu tzv. metrologické návaznosti a součástí je i popis převodu definice jednotky „jeden metr“ na mechanický normál délky, tzv. koncovou měrku. Popis měřicích aparatur pro kontrolu délky koncové měrky je taktéž součástí semináře. Závěr semináře je zaměřen na představení souboru komparačních interferometrů (tzv. nanokomparátorů), které byly na pracovišti ÚPT v posledních letech vyvinuty pro potřeby kalibrací délkových snímačů. Taktéž v rámci semináře posluchači absolvují exkurzi do laserových laboratoří pracoviště ÚPT.

Osnova semináře:

  1. Úvod – definice jednotky 1 metr a metrologická návaznost
  2. Polarizace světla, interference světelných vln, optické soustavy interferometrů
  3. Vliv prostředí na interferenční měření, metody kompenzace nežádoucích vlivů
  4. Detekční techniky interferometrů, nelinearita stupnice, měření nelinearity
  5. Optické soustavy pro jednodimenzionální a vícedimenzionální přesné odměřování délky
  6. Převod definice jednotky 1 m na mechanický normál, koncové měrky, metody kalibrace
  7. Měřicí soustavy pro přesné kalibrace délkových snímačů, nanokomparátory
  8. Exkurze do laserových laboratoří ÚPT
  9. Závěrečný test

 

Místo konání: 

Přednáškový sál UPT BRNO
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
přednáškové centrum
Královopolská 147
612 64 Brno
www.isibrno.cz

Ústav přístrojové techniky AV ČR mapa     Ústav přístrojové techniky AV ČR orto

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena ve středu 12.10. v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_06_1110.pdf47.47 KB
brozura_06_1110.pdf1.62 MB
prezentace_06_1110.pdf7.94 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.