Seminář Polovodičové lasery pro spektroskopické účely

Lektor: 

Ing. Ondřej Číp, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)

Datum akce: 
Čtvrtek, 6. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář seznamuje posluchače s principem vzniku laserového záření v polovodičových strukturách. Nabízí přehled typů laserových diod, které jsou schopny generovat laserové záření o různých výkonech a vlnových délkách. Seminář dále pojednává o možnostech zvýšení koherence záření laserových diod pomocí tzv. externích optických rezonátorů a pomocí optického zavěšení na úzkospektrální laser (injection locking). Pozornost je dále věnována veličinám a jevům, které se u polovodičových laserů vyskytují. Zejména jde o závislosti vlnové délky generovaného záření na teplotě polovodiče a na hodnotě budícího proudu. Pozornost bude zaměřena i na zvyšování výkonu laserového záření využitím diodových polí a budou zmíněny i metody pro zvýšení koherence záření u těchto laserových diodových matic. Rovněž se seminář orientuje na aplikace laserových diod pro různé oblasti. Jako hlavní využití bude popsána aplikace v laserové spektroskopii, kde se díky možnosti širokého přeladění vlnové délky diody získávají spektrální průběhy absorpcí různých plynů a pasivních optických rezonátorů. Závěr semináře je zaměřen na představení spektroskopického pracoviště Ústavu přístrojové techniky AV ČR pro stabilizaci vlnové délky přeladitelného polovodičového laseru na absorpční čáry izotopicky čistého plynu acetylén, který se hojně využívá pro kalibrace vlnových délek v telekomunikačním pásmu 1550 nm.

Osnova semináře:

  1. Úvod – vznik laserového záření v polovodičích
  2. Základní typy polovodičových laserů a jejich hlavní parametry
  3. Pole polovodičových laserů, parametry, možnosti aplikací
  4. Metody zvyšování koherence polovodičových laserů
  5. Zvyšování koherence výkonových polovodičových laserů a polí laserových diod
  6. Spektroskopie s přeladitelnými laserovými diodami
  7. Spektroskopie s výkonovým polem laserových diod
  8. Exkurze do laserových laboratoří ÚPT
  9. Závěrečný test

 

Místo konání: 

Přednáškový sál UPT BRNO
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
přednáškové centrum
Královopolská 147
612 64 Brno
www.isibrno.cz

Ústav přístrojové techniky AV ČR mapa     Ústav přístrojové techniky AV ČR orto

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena v úterý 4.12.2012 v 12:00 hod.

PřílohaVelikost
pozvanka_06_1212.pdf45.74 KB
brozura_06_1212.pdf2.25 MB
prezentace_06_1212.pdf9.71 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.