Seminář Kinematika robotických systémů

Lektor: 

 prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 18. Únor 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na kinematický popis robotických systémů a řešení úloh kinematiky robotů numerickými a analytickými metodami.

  1. Postup modelování robotických systémů – potřeba modelů, životní cyklus vzniku simulačního modelu
  2. Strukturní analýza robotů – strukturní modelování soustav mnoha těles, druhy robotických systémů podle struktury jejich modelu
  3. Maticový popis pohybu tělesa – transformační matice, její vlastnosti, matice rychlostí, matice zrychlení
  4. Metoda základních matic – základní pohyby a základní transformační matice, maticové diferenciální operátory, řešení kinematického popisu základními maticemi
  5. Metoda řešení kinematických smyček – metoda uzavřené smyčky, metoda řezu smyčky, metoda vyjmutí tělesa, metoda kompartmentů
  6. Metody numerického řešení kinematických vazeb – úloha polohy, rychlosti a zrychlení, problémy řešení úlohy polohy, zobecněná Newtova metoda, metoda strukturní aproximace, řešení soustavy lineárních algebraických rovnic s obecnou maticí
  7. Metody analytického řešení kinematických vazeb – analytická řešitelnost úlohy polohy, postup analytického řešení
     
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 17.2.2011 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_06_1102.pdf48.38 KB
brozura_06_1102.pdf1.6 MB
prezentace_06_1102.pdf3.51 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.