Seminář Dynamika robotických systémů

Lektor: 

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (ČVUT v Praze) 

Datum akce: 
Pátek, 25. Únor 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na dynamický popis robotických systémů a řešení úloh dynamiky robotů.

  1. Postup sestavování dynamického modelu – postup idealizace dynamického modelu
  2. Newton-Eulerovy pohybové rovnice – Newton-Eulorovy rovnice tuhého tělesa, d’Alembertův, Jourdainův a Gaussův princip, metoda uvolňování, sestavení pohybových rovnic
  3. Lagrangeovy rovnice smíšeného typu – pohybové rovnice pro mechanické soustavy popsané nadbytečnými souřadnicemi, postup sestavení Lagrangeových rovnic smíšeného typu
  4. Metody integrace pohybových rovnic – podstata nestability algebrodiferenciálních rovnic, metody jejich stabilizace, Baumgartova metoda, metoda rozdělených souřadnic
  5. Ekvivalence Newton-Eulorových a Lagrangeových rovnic smíšeného typu – rozdíly mezi sestavenými pohybovými rovnicemi, ekvivalence různých formalismů soustav mnoha těles
  6. Rekurzivní metody sestavování pohybových rovnic – výpočtová složitost různých formalismů, podstata metody kompozitních tuhých těles a tenzorů setrvačnosti článkových těles
  7. Fyzikální interpretace Lagrangeových multiplikátorů – podmínky, kdy Lagrangeovy multiplikátory mají význam běžných reakčních sil
  8. Pohybové rovnice soustavy poddajných těles – způsoby popisu poddajnosti tělesa
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 24.2.2011 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_06_1102_1.pdf48.53 KB
brozura_06_1102_1.pdf1.2 MB
prezentace_06_1102_1.pdf2.17 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.