Seminář Akustická emise - teorie a praxe provozních kontrol konstrukcí

Lektor: 

RNDr. Miroslav Přibáň (ACES, Volyně)

Datum akce: 
Pátek, 25. Květen 2012 - 9:00 - 17:00

V rámci semináře bude představena metoda Akustické emise (AE) s důrazem na její aplikaci v rámci provozních kontrol kovových konstrukcí. Seminář bude rozdělen na část teoretickou, ve které bude důraz položen na fyzikální principy jevu-vzniku AE, mechanismy zdrojů AE v kovech, přenos akustických vln tělesem, základy měřicí techniky a způsoby zobrazení a vyhodnocení detekované AE jak v laboratoři, tak v průmyslové praxi. V prakticky orientované části přednášky bude hlavní pozornost věnována aplikaci metody AE v rámci provozních prohlídek konstrukcí s důrazem pochopení role metody AE, jež je odlišná od role standardních NDT metod. Cílem bude ukázat jak přínosy, tak i omezení metody. Budou prezentovány základní typy aplikací AE, jejich standardní výstupy a konečně začlenění těchto výstupů do obecnější úlohy zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu kovových konstrukcí (tlakových zařízení).

Akustická emise (AE) - teorie a praxe provozních kontrol konstrukcí
 
1.   Teoretická část
- fyzikální jev, základní typy zdrojů a základní principy metody
- přenosová trasa od zdroje AE k vyhodnocení signálu
- měřicí a experimentální metoda - v laboratoři vers. v praxi
-  AE v průběhu plastické deformace a rozvoje porušení materiálu
2.  Praktická část
-  AE jako NDT metoda a její specifika vůči typickým NDT metodám
- nasazení při tlakových zkouškách
- nasazení při On-Line provozním monitorování konstrukcí
- klasifikace závažnosti zdrojů AE, jak pracovat s výsledky a závěry měření AE
3.   Závěrečný test
 
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena ve středu 23.5.2012. v 12:00 hod.

PřílohaVelikost
pozvanka_06_1205.pdf46.23 KB
brozura_06_1205.pdf2.77 MB
prezentace_06_1205.pdf9.45 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.