Seminář Technika a technologie jako nástroj ochrany životního prostředí

Lektor: 

Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Petr Junga, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Pátek, 21. Září 2012 - 9:00 - 17:00

Ochranou životního prostředí se rozumí všechny činnosti jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. Cílem semináře je účastníky seznámit s vybranými technikami a technologiemi, které jsou v současnosti používány v rámci ochrany životního prostředí a dále jim stručně specifikovat požadavky právních předpisů, která vybrané techniky či technologie řídí.

 1. Provoz bioplynových stanic, čistíren odpadních vod (ČOV), skládek a spaloven odpadů v souladu s právními předpisy ochrany životního prostředí (Ing. Eva Krčálová, Ph.D.)
  1. Právní požadavky na realizaci a provoz bioplynových stanic.
  2. Právní požadavky na realizaci a provoz ČOV.
  3. Právní požadavky na realizaci a provoz skládek a spaloven odpadů.
 2. Bioplynové stanice – technické a technologické požadavky na jejich provoz (Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.)
  1. Technické a finanční možnosti realizace bioplynových stanic.
  2. Technická charakteristika objektů bioplynových stanic.
  3. Technologické požadavky na provoz  bioplynových stanic.
  4. Možnosti využití jednotlivých materiálů v bioplynových stanicích.
 3. Čistírny odpadních vod (ČOV) - technické a technologické řešení (Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.)
  1. Klasifikace odpadních vod, návrhové parametry.
  2. Specifika čištění odpadních vod průmyslových a komunálních.
  3. Principy mechanických a biologických procesů na ČOV.
  4. Kalové hospodářství ČOV.
 4. Skládky odpadů - technické řešení skládek a jejich provoz (Ing. Petr Junga, Ph.D.)
  1. Rozdělení skládek, podklady a zásady návrhu skládky.
  2. Stavebně technické řešení a technologická zařízení skládky.
  3. Provoz skládek, monitoring, uzavírání a rekultivace, sanace skládek.
 5. Energetické využití odpadů (Ing. Petr Trávníček, Ph.D.)
  1. Specifika procesu spalování odpadů. 
  2. Technologie a zařízení pro spalování odpadů.
  3. Vznik emisí a proces čištění spalin.

 

Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(zasedací místnost E-525)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 19.9.2012 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_04_1209.pdf46.72 KB
brozura_04_1209.pdf1.18 MB
prezentace_04_1209_1.pdf9.9 MB
prezentace_04_1209_2.pdf9.99 MB
prezentace_04_1209_3.pdf9.97 MB
prezentace_04_1209_4.pdf5.86 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.