Kurzy a semináře

Obecné informace o nabízených kurzech a seminářích

Vítáme Vás na stránkách projektu OPVK Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií. Naleznete zde aktuální nabídku kurzů a seminářů, kterých se můžete zúčastnit.

Seminář měření vibrací, hluku a úhlových vibrací za otáčení rotačních strojů

Lektor: 

 Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (VŠB-TU Ostrava)

Datum akce: 
Pátek, 1. Prosinec 2017 - 10:00 - 12:00

Seminář bude pojednávat o návrhu tracking (souběhových) filtrů, řádové analýze a synchronní filtraci signálů z rotačních strojů. K souběhové filtraci lze použít např. kvadraturní směšování a Vold-Kalmanův filtr, jejichž vlastnosti budou popsány.

Seminář Collocated virtual holonomic constraints in the underactuated walking design with the multi-step hybrid stability

Lektor: 

prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (UTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Středa, 6. Prosinec 2017 - 13:00 - 15:30

This seminar will present the concept of the so-called collocated virtual holonomic constraints and its application in the underactuated hybrid stable multi-step walking design. To demonstrate this approach, the so-called four link will be considered in detail and the analysis of the hybrid stability of its pre-designed walking-like trajectory and its feedback tracking controller will be presented. The four link is a planar mechanical chain having four degrees of freedom and three actuators placed between its links. In such a way it resembles a pair of legs with knees. The proof of hybrid stability is based on computing the appropriate Poincaré map linear approximation and showing numerically that its eigenvalues are inside the unit circle  of complex plane. Unlike the frequent approach in robotic walking showing the stable path following, nature of our designed trajectory enables to prove its tracking including the time dependence. The tested trajectory and the feedback controller were obtained via combination of the design for the so-called Acrobot and suitable selected collocated holonomic constraints enforced by feedback imposed in knees actuators. Finally, the simulations and animation will be presented. They demonstrate the hybrid stability of 150 steps of  the four link having lengths and masses corresponding to the existing laboratory model built in ÚTIA AV ČR.

Seminář Decoupling - Open Problem and Original Solution

Lektor: 

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics, Czech Technical University, Prague

Datum akce: 
Pátek, 3. Listopad 2017 - 9:00 - 12:00

This seminar is intended for the enthusiasts in linear systems and control.

A solution will be presented to the long-standing open problem of linear systems theory – diagonal decoupling by static-state feedback. The earliest known investigation of system decoupling dates back to 1934, a state space formulation of the problem appeared in 1964, and a solution for square and invertible systems followed in 1967. All past solutions were obtained under restrictive assumptions on system and feedback such as same number of inputs and outputs or specific internal couplings. It was Vladimír Kučera who resolved the unrestricted problem in 2017.

Seminář piezoelektrické snímače a měřicí technika

Lektor: 

Ing. Pavel Švec (Kistler Eastern Europe s.r.o.)

Datum akce: 
Úterý, 13. Červen 2017 - 9:00 - 13:00

Účastnící semináře se seznámí se základními principy konstrukce piezoelektrických snímačů tlaku, síly a zrychlení a z toho plynoucími výhodami a nevýhodami jednotlivých řešení. K dispozici budou i konkrétní ukázky technického řešení na vzorcích snímačů firmy Kistler.

Seminář Měření při vývoji magnetoreologických tlumičů

Lektor: 

Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (VUT FSI Brno)
Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (VUT FSI Brno)
Ing. Michal Kubík (VUT FSI Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 15. Prosinec 2016 - 10:00 - 12:00

Obsahem semináře bude stručný přehled problematiky vývoje magnetoreologických tlumičů a vysvětlení experimentů, které s vývojem nového typu tlumiče souvisí:
- Ukázka tlumiče – jednoduchý popis konstrukce, základní charakteristika tlumiče
- Měření F-v charakteristiky (rozdíl mezi ideální a reálnou char., výběr bodů z měření pro sestavení F-v charakteristiky)

Seminář Optické gyroskopy

Lektor: 

Ing. Michal Skalský (VUT Brno)

Datum akce: 
Úterý, 20. Prosinec 2016 - 9:00 - 11:00

Optické a optovláknové gyroskopy představují nejpřesnější snímače úhlové rychlosti. Jakožto klíčový prvek inerciálních navigačních systémů dnes nacházejí uplatnění v letectví, námořnictví, vesmírných misích, robotice i ve vojenské technice. Seminář se věnuje rozdělení a principu optovláknových (FOG) a kruhových laserových gyroskopů (RLG).

Seminář Modern Control Technics of Switched Mode Power Supplies, Motors and Engines

Lektor: 

Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. NXP Semiconductors
Ing. Milan Brejl, Ph.D. NXP Semiconductors

Datum akce: 
Pátek, 2. Prosinec 2016 - 9:00 - 13:00

The seminar will be focused on selected topics of modern control technics. Participants become familiar particularly with the following:

  • From Analog to Digital Control Loop Design of Switched Mode Power Supplies
  • Motor Control and Engine Control Using eTPU

Seminář Mechatronické systémy a jejich řízení

Lektor: 

Ing. Zdeněk Švihálek B+R automatizace, spol. s r.o.

Datum akce: 
Pátek, 25. Listopad 2016 - 9:00 - 13:00

Seminář se věnuje moderním metodám použití a řízení servopohonů ve výrobních strojích. V posledním desetiletí se servopohony plně prosadily v automatizaci strojů. Přinesly nové možnosti v modularitě a funkčnosti strojů a umožňují tak aplikaci nových technologií ve výrobcích a jejich masovou individualizaci.

Seminář Měření veličin pohybu v aplikacích mobilní robotiky

Lektor: 

Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (VUT v Brně)

doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (VUT v Brně)

Datum akce: 
Čtvrtek, 17. Prosinec 2015 - 10:00 - 12:00

Obsahem semináře jsou současné možnosti měření veličin pohybu (především pozice a orientace) se zaměřením na aplikace v mobilní robotice. V první části budou vysvětleny základní principy často používaných metod (GNSS, INS, odometrie, laserové skenování apod.).

Syndikovat obsah