Kurzy a semináře

Obecné informace o nabízených kurzech a seminářích

Vítáme Vás na stránkách projektu OPVK Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií. Naleznete zde aktuální nabídku kurzů a seminářů, kterých se můžete zúčastnit.

Seminář Decoupling - Open Problem and Original Solution

Lektor: 

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. Czech Institute of Informatics, Robotics, and Cybernetics, Czech Technical University, Prague

Datum akce: 
Pátek, 3. Listopad 2017 - 9:00 - 12:00

This seminar is intended for the enthusiasts in linear systems and control.

A solution will be presented to the long-standing open problem of linear systems theory – diagonal decoupling by static-state feedback. The earliest known investigation of system decoupling dates back to 1934, a state space formulation of the problem appeared in 1964, and a solution for square and invertible systems followed in 1967. All past solutions were obtained under restrictive assumptions on system and feedback such as same number of inputs and outputs or specific internal couplings. It was Vladimír Kučera who resolved the unrestricted problem in 2017.

Seminář piezoelektrické snímače a měřicí technika

Lektor: 

Ing. Pavel Švec (Kistler Eastern Europe s.r.o.)

Datum akce: 
Úterý, 13. Červen 2017 - 9:00 - 13:00

Účastnící semináře se seznámí se základními principy konstrukce piezoelektrických snímačů tlaku, síly a zrychlení a z toho plynoucími výhodami a nevýhodami jednotlivých řešení. K dispozici budou i konkrétní ukázky technického řešení na vzorcích snímačů firmy Kistler.

Seminář Měření při vývoji magnetoreologických tlumičů

Lektor: 

Ing. Jakub Roupec, Ph.D. (VUT FSI Brno)
Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (VUT FSI Brno)
Ing. Michal Kubík (VUT FSI Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 15. Prosinec 2016 - 10:00 - 12:00

Obsahem semináře bude stručný přehled problematiky vývoje magnetoreologických tlumičů a vysvětlení experimentů, které s vývojem nového typu tlumiče souvisí:
- Ukázka tlumiče – jednoduchý popis konstrukce, základní charakteristika tlumiče
- Měření F-v charakteristiky (rozdíl mezi ideální a reálnou char., výběr bodů z měření pro sestavení F-v charakteristiky)

Seminář Optické gyroskopy

Lektor: 

Ing. Michal Skalský (VUT Brno)

Datum akce: 
Úterý, 20. Prosinec 2016 - 9:00 - 11:00

Optické a optovláknové gyroskopy představují nejpřesnější snímače úhlové rychlosti. Jakožto klíčový prvek inerciálních navigačních systémů dnes nacházejí uplatnění v letectví, námořnictví, vesmírných misích, robotice i ve vojenské technice. Seminář se věnuje rozdělení a principu optovláknových (FOG) a kruhových laserových gyroskopů (RLG).

Seminář Modern Control Technics of Switched Mode Power Supplies, Motors and Engines

Lektor: 

Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. NXP Semiconductors
Ing. Milan Brejl, Ph.D. NXP Semiconductors

Datum akce: 
Pátek, 2. Prosinec 2016 - 9:00 - 13:00

The seminar will be focused on selected topics of modern control technics. Participants become familiar particularly with the following:

  • From Analog to Digital Control Loop Design of Switched Mode Power Supplies
  • Motor Control and Engine Control Using eTPU

Seminář Mechatronické systémy a jejich řízení

Lektor: 

Ing. Zdeněk Švihálek B+R automatizace, spol. s r.o.

Datum akce: 
Pátek, 25. Listopad 2016 - 9:00 - 13:00

Seminář se věnuje moderním metodám použití a řízení servopohonů ve výrobních strojích. V posledním desetiletí se servopohony plně prosadily v automatizaci strojů. Přinesly nové možnosti v modularitě a funkčnosti strojů a umožňují tak aplikaci nových technologií ve výrobcích a jejich masovou individualizaci.

Seminář Měření veličin pohybu v aplikacích mobilní robotiky

Lektor: 

Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (VUT v Brně)

doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (VUT v Brně)

Datum akce: 
Čtvrtek, 17. Prosinec 2015 - 10:00 - 12:00

Obsahem semináře jsou současné možnosti měření veličin pohybu (především pozice a orientace) se zaměřením na aplikace v mobilní robotice. V první části budou vysvětleny základní principy často používaných metod (GNSS, INS, odometrie, laserové skenování apod.).

Seminář Automatické řízení a biosystémy

Lektor: 

prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (UTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 4. Prosinec 2015 - 9:30 - 11:30

Metody teorie automatického řízení se již prosadily, a dále se prosazují, v řadě oborů, a to jak v přímých aplikacích, tak i v aplikačně motivovaném základním výzkumu. Mezi nejvýznamnější takové obory nepochybně patří biologie a biotechnologie. Studium biosystémů pomocí metod teorie systémů, technické kybernetiky a automatického řízení je tak rozsáhlé, že jeho, byť i částečný přehled, nemůže být realistickým cílem jednorázového kurzu. Proto se tento seminář zaměří na tři zajímavé případy, kterými se přednášející v posledních letech zabýval. Tento výběr je zajímavý jak pro odborníky z oblasti teorie systémů, tak i z oblasti biologie a biotechnologie. 

Seminář Data Management pro měřicí systémy

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)

Datum akce: 
Středa, 2. Prosinec 2015 - 13:00 - 15:00

Seminář zaměřený na téma tzv. Data Managementu, tzn na možnosti ukládání a zprávy naměřených hodnot, vyhledávání hodnot, které nas zajímají pro kvantifikaci a hodnocení kvality experimentů a samozřejmě nebude chybět ani samotná tvorba reportů.

Syndikovat obsah